• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Vật lý

  vành va chạm
  Beijing Electron Positron Collider (BEPC)
  vành va chạm electron-positron Bắc Kinh
  hadron-electron ring collider (HERA)
  vành va chạm hađron-electron
  large electron-position collider (LEP)
  vành va chạm electron-position lớn
  large hadron collider (LHC)
  vành va chạm hađron lớn
  LHC (largehadron collider)
  vành va chạm hađron lớn
  linear collider
  vành va chạm tuyến tính
  ring collider
  vành va chạm (gia tốc)
  stanford linear collider (SLC)
  vành va chạm stanford
  superconducting super collider (SSC)
  siêu vành va chạm siêu dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X