• /¸su:pəkən´dʌktiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Siêu dẫn

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự siêu dẫn

  Kỹ thuật chung

  siêu dẫn
  high-temperature superconducting transformer
  biến áp siêu dẫn nhiệt độ cao
  superconducting cable
  cáp siêu dẫn
  superconducting cavity
  hốc siêu dẫn
  superconducting circuit
  mạch siêu dẫn
  superconducting coil
  cuộn dây siêu dẫn
  superconducting computer
  máy tính siêu dẫn
  superconducting device
  dụng cụ siêu dẫn
  superconducting device
  thiết bị siêu dẫn
  superconducting electromagnet
  nam châm điện siêu dẫn
  superconducting film
  màng siêu dẫn
  superconducting layer
  lớp (màng) siêu dẫn
  superconducting magnet
  nam châm siêu dẫn
  superconducting memory
  bộ nhớ siêu dẫn
  superconducting quantum interference device (SQUID)
  dụng cụ giao thoa lượng tử siêu dẫn
  superconducting quantum interference device (SQUID)
  linh kiện giao thoa lượng tử siêu dẫn
  superconducting super collider (SSC)
  siêu vành va chạm siêu dẫn
  superconducting thermometer
  nhiệt kế siêu dẫn
  superconducting thin film
  màng mỏng siêu dẫn
  superconducting wire
  dây siêu dẫn
  superconducting-coil electromagnet
  nam châm điện siêu dẫn
  two-dimensional superconducting layer
  lớp siêu dẫn hai chiều
  two-dimensional superconducting layer
  lớp siêu dẫn phẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X