• /´kʌləd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có màu sắc; mang màu sắc
  coloured pencils
  bút chì màu
  a coloured man
  người da màu (chứ không phải da trắng)
  Thêu dệt, tô vẽ (câu chuyện...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  được nhuộm màu
  được tô màu

  Kỹ thuật chung

  nhuộm màu
  coloured ceramic body
  mảnh sứ nhuộm màu
  coloured strapping
  dây buộc nhuộm màu
  coloured strapping
  vành đai nhuộm màu
  màu
  pha màu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X