• /´stræpiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự buộc bằng dây da
  Sự liếc dao cạo
  (y học) sự băng (vết thương) bằng băng dính; dải băng dính

  Tính từ

  (đùa cợt) vạm vỡ; lực lưỡng; to, cao và khoẻ
  She's a strapping lass
  Cô ta là một cô gái lực lưỡng

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự liên kết (các manhetron)

  Xây dựng

  sự bọc vành đai
  sự treo buộc

  Y học

  buộc băng, băng bó

  Điện

  nối liên kết

  Giải thích VN: Nối các vòng cộng hưởng đồng cực với nhau trong manhêtrôn nhiều hốc, để khử các dạng dao động không mong muốn.

  Điện lạnh

  sự nối chằng (nhiều điểm bằng đoạn dây ngắn)

  Kinh tế

  việc cột bao bì (bằng đai)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  attenuated , skinny , slight , small , thin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X