• /si'ræmik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nghề làm đồ gốm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sứ

  Sứ

  Hóa học & vật liệu

  gốm

  Giải thích EN: 1. of or relating to products, such as pottery, porcelain, or tile, that are made from nonmetallic mineral substances.of or relating to products, such as pottery, porcelain, or tile, that are made from nonmetallic mineral substances. 2. an object made of such a material.an object made of such a material.

  Giải thích VN: 1. Chính là gốm hay những sản phẩm liên quan, như bình gốm, đồ sứ hay ngói; được tạo ra từ những khoáng vật phi kim. 2. Vật được tạo ra từ chất liệu ấy.

  Xây dựng

  thuộc gốm

  Điện

  bằng gốm
  ceramic insulator
  cách điện bằng gốm

  Điện tử & viễn thông

  chất liệu đồ gốm

  Kỹ thuật chung

  đồ gốm

  Địa chất

  (thuộc) đồ gốm, bằng gốm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X