• /kə´lʌmnə/

  Thông dụng

  Cách viết khác columned

  Tính từ

  Hình cột, hình trụ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có cột đỡ
  kiểu cột

  Điện lạnh

  thành cột

  Kỹ thuật chung

  cột
  dạng cột
  columnar basalt
  baza dạng cột
  columnar crystal
  tinh thể dạng cột
  columnar foundation
  móng dạng cột
  columnar structure
  kết cấu dạng cột
  columnar structure
  kiến trúc dạng cột
  short columnar mineral
  khoáng vật dạng cột ngắn
  dạng trụ

  Địa chất

  (hình) cột, trụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X