• (đổi hướng từ Commiserated)
  /kə´mizə¸reit/

  Thông dụng

  Động từ

  Thương hại (ai), thương xót (ai); ái ngại (cho ai); động lòng trắc ẩn
  to commiserate with someone
  thương xót ai
  to commiserate a misfortune
  ái ngại cho sự không may

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X