• /ˈsɪmpəˌθaɪz/

  Thông dụng

  Cách viết khác sympathise

  Nội động từ

  Có thiện cảm, tỏ cảm tình (với ai)
  Thông cảm; đồng tình, ủng hộ
  I've had a similar unhappy experience myself
  Tôi thông cảm với anh; bản thân tôi cũng có một kinh nghiệm đau khổ tương tự

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X