• /kəˈmɪʃənər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người được uỷ quyền
  Uỷ viên hội đồng
  Người đại biểu chính quyền trung ương (ở tỉnh, khu...)
  high commissioner
  cao uỷ
  Commissioner for Oaths
  vị cố vấn chuyên chứng nhận lời tuyên thệ về các văn kiện pháp lý

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cố vấn
  viên tham tán

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X