• (đổi hướng từ Condoling)
  /kən´doul/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + with) chia buồn, ngỏ lời chia buồn
  to condole with someone upon something
  chia buồn với ai về việc gì

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X