• /kən¸fæbju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nói chuyện; sự nói chuyện phiếm, sự tán phét

  Chuyên ngành

  Y học

  chứng bịa chuyện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X