• /'daiəlɔg/

  Thông dụng

  Cách viết khác duologue

  Danh từ

  Cuộc đối thoại
  Đoạn văn đối thoại; tác phẩm đối thoại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cuộc đối thoại
  đoạn đối thoại
  sự tơng tác

  Kỹ thuật chung

  hội thoại
  dialogue box
  hộp hội thoại
  dialogue equalizer
  bộ bù hội thoại
  dialogue language
  ngôn ngữ hội thoại
  dialogue track
  rãnh hội thoại
  man-machine dialogue
  hội thoại người-máy
  subordinate dialogue
  hội thoại thứ cấp
  superior dialogue
  hội thoại cao cấp
  đối thoại
  algebraic interpretive dialogue (AID)
  đối thoại diễn dịch đại số
  common dialogue
  đối thoại chung
  dialogue box
  hộp đối thoại
  dialogue procedure
  quy trình đối thoại
  Inter - Dialogue Gap (IDG)
  khe trống giữa các lời đối thoại
  Spoken Language Dialogue (SLD)
  đối thoại ngôn ngữ nói
  Spoken Language Dialogue Systems (SLOS)
  các hệ thống đối thoại dùng ngôn ngữ nói
  Trans-Atlantic Business Dialogue (TABD)
  đối thoại kinh doanh xuyên Đại Tây Dương
  sự đối thoại
  sự hội thoại
  tương tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X