• /tɔ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận
  Nói suông (nói mà không làm)
  He's all talk
  Thằng ấy chỉ được cái tài nói
  Bài nói không chính thức, bài nói chuyện
  a talk on Russian music
  một bài nói chuyện về âm nhạc Nga
  Tin đồn, lời xì xào bàn tán
  That's all talk
  Đó chỉ là tin đồn
  the talk of the town
  chuyện cả tỉnh người ta bàn tán
  (nhất là trong từ ghép) cách nói
  ( số nhiều) (chính trị) cuộc đàm phán, cuộc thương lượng

  Nội động từ

  Nói chuyện, chuyện trò
  we talked for almost an hour
  chúng tôi nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ
  Có khả năng nói
  baby is beginning to talk
  em bé bắt đầu biết nói
  Nói nhiều, bép xép; bàn tán, ngồi lê đôi mách, xì xào
  Don't do that, people will talk
  Đừng làm cái đó, người ta sẽ nói ngay đấy
  Bắt chước tiếng nói
  you can teach some parrots to talk
  cậu có thể dạy cho một vài con vẹt nói được

  Ngoại động từ

  Nói; dùng (một ngôn ngữ nào đó) khi nói
  to talk English
  nói tiếng Anh
  Nói về, bàn về, thảo luận
  to talk politics
  nói chuyện chính trị
  Diễn đạt (cái gì) bằng lời
  You're talking rubbish
  Cậu nói bậy nói bạ
  Nói quá làm cho, nói đến nỗi

  Cấu trúc từ

  be all talk (and no action)
  chỉ được cái tài nói suông
  the talk of something
  chủ đề chính của trò chuyện ở (một nơi)
  to talk somebody's head off
  nói quá làm cho ai nhức cả đầu
  to talk oneself hoarse
  nói đến khản cả tiếng
  to talk about (of)
  nói về, bàn về
  We'll talk about that point later
  Chúng ta sẽ bàn về điểm đó sau
  what are they talking of?
  họ đang nói về cái gì thế?
  to talk at
  nói ám chỉ, nói bóng gió, nói cạnh
  to talk away
  nói chuyện cho hết (thì giờ); nói suốt
  to talk the afternoon away
  nói chuyện cho qua buổi chiều; nói chuyện suốt cả buổi chiều
  Nói tiếp, nói mãi, nói dài, nói dứt không ra
  to talk out
  bàn kéo dài, tranh luận đến cùng
  to talk out of
  bàn ra, can ngăn, nói để đừng làm
  to talk someone out of a plan
  ngăn ai đừng theo một kế hoạch
  to talk to
  (thông tục) chỉnh, xài, phê bình, quở trách
  the lazy boy wants talking to
  cần phải xài cho thằng bé trây lười một trận
  to talk for the sake of talking
  nói để mà nói, nói chẳng mục đích gì
  to talk to the purpose
  nói đúng lúc; nói cái đang nói
  to look who's talking
  (thông tục) nói người hãy ngẫm đến ta; sờ lên gáy xem
  to talk big
  huênh hoang, khoác lác
  to talk dirty
  ăn nói tục tĩu
  to talk one's head off
  nói quá nhiều
  to talk somebody's head off
  nói lải nhải
  to talk the hind legs off a donkey
  (thông tục) thao thao bất tuyệt
  to talk sense
  nói phải, nói có lý
  to talk shop
  bép xép chuyện làm ăn
  to talk turkey
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) nói toạc móng heo, nói thẳng thừng
  to talk at somebody
  át giọng, cả vú lấp miệng em
  to talk back (to somebody
  cãi lại, nói lại
  to talk somebody down
  nói chặn họng
  to talk down to somebody
  lên giọng kẻ cả
  to talk somebody into/out of doing something
  dỗ dành, can
  to talk somebody over/round (to something)
  dỗ dành
  talk it over with your parents before you reply
  hãy bàn kỹ vấn đề đó với thầy mẹ anh đã rồi hãy trả lời
  to talk round something
  bàn quanh bàn quẩn; bàn vòng vo
  to talk somebody/something up
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) nói để ủng hộ ai/cái gì; ca ngợi ai/cái gì

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nói chuyện

  Kinh tế

  cuộc hội đàm
  cuộc nói chuyện
  cuộc thảo luận
  nói chuyện
  confidential talk
  nói chuyện riêng
  to talk shop
  nói chuyện làm ăn
  thảo luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X