• (đổi hướng từ Conscripting)
  /´kɔnskript/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đến tuổi đi lính

  Ngoại động từ

  Bắt đi lính

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  draftee , inductee
  verb
  induct , levy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X