• /´levi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thu (thuế); tiền thuế thu được
  Sự tuyển quân; số quân tuyển được
  levy in mass
  (quân sự) sự tuyển tất cả những người đủ sức khoẻ vào quân đội
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự toàn dân vũ trang tham gia chiến đấu ( (cũng) levy en masse)

  Ngoại động từ

  Thu (thuế)
  Tuyển (quân)
  to levy an army; to levy troops
  tuyển quân
  (pháp lý) đánh (thuế)
  to levy a tax on...
  đánh thuế vào
  to levy war upon (against)
  tập trung binh lực để khai chiến
  to levy blackmail
  tống tiền hăm doạ để lấy tiền

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) thu thuế

  Kinh tế

  bắt giữ
  cưỡng chế
  đánh thuế
  levy a duty on imported goods
  đánh thuế bằng hàng hóa nhập khẩu
  đánh thuế (hàng hóa)
  sai áp (tài sản...)
  sự bắt giữ
  sự đánh thuế, thu thuế
  sự cưỡng chế (tài sản...)
  thu thuế
  tax levy
  sự thu thuế
  thuế
  betterment levy
  thuế gia tăng giá trị tự nhiên
  capital levy
  thuế trên vốn
  capital levy
  thuế vốn
  fiscal levy
  thuế tài chính
  import levy
  thuế nhập khẩu
  levy a duty on imported goods
  đánh thuế bằng hàng hóa nhập khẩu
  levy on farm products
  thuế (bù trừ) nông sản
  levy on goods exported
  thuế hàng hóa xuất khẩu
  tax levy
  sự thu thuế
  training levy
  thuế đào tạo
  variable levy
  thuế khả biến
  tiền thuế
  tiền thuế thu được
  việc thu thuế

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  disapprove , veto

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X