• /in´dʌkt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm lễ nhậm chức cho (ai)
  Giới thiệu vào, đưa vào (một tổ chức...)
  Bước đầu làm quen nghề cho (ai)
  (tôn giáo) bổ nhiệm, đặt vào
  to be inducted to a small country living
  được bổ nhiệm giữ một giáo chức ở nông thôn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tuyển (người ở trong diện quân dịch) vào quân đội
  (điện học) (như) induce

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thúc tiến

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X