• /kən´skripʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chế độ cưỡng bách tòng quân; sự cưỡng bách tòng quân
  conscription of wealth
  đảm phụ chiến tranh (sự đánh tăng thuế hay tịch thu tài sản của những người không thuộc diện đi lính để phục vụ cho chiến tranh)


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X