• /kən´sə:vənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bảo vệ (của nhà nước đối với rừng, núi, sức khoẻ nhân dân...)
  forest conservancy
  sự bảo vệ rừng
  Uỷ ban bảo vệ sông cảng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X