• /¸prezə´veiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gìn giữ, sự bảo quản, sự bảo tồn, sự duy trì
  in an excellent state of preservation; in a state of fair preservation
  được bảo quản rất tốt
  a preservation order
  (thuộc ngữ) luật về bảo tồn
  Sự bảo quản (thức ăn, thịt...) (bằng cách đóng hộp, ướp muối, nấu thành mứt...)
  (hoá học) sự giữ cho khỏi phân huỷ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự gìn giữ

  Kỹ thuật chung

  bảo quản
  cold preservation
  bảo quản lạnh
  cold preservation
  sự bảo quản lạnh
  radiation preservation
  bảo quản bằng bức xạ
  wood preservation
  bảo quản gỗ
  wood preservation
  sự bảo quản gỗ
  wood preservation by immersion
  bảo quản gỗ bằng cách ngâm tẩm
  wood preservation oil
  dầu bảo quản gỗ
  bảo toàn
  preservation of angles
  bảo toàn các góc
  preservation of homotopy
  bảo toàn tính đồng luân
  bảo trì
  duy trì
  sự bảo quản
  cold preservation
  sự bảo quản lạnh
  wood preservation
  sự bảo quản gỗ
  sự bảo toàn
  sự bảo vệ
  sự giữ gìn

  Kinh tế

  sự bảo quản
  antiseptic preservation
  sự bảo quản bằng chất sát trùng
  carbon dioxide preservation
  sự bảo quản bằng khí cacbonic
  fermentative preservation
  sự bảo quản bằng cách lên men
  freezing preservation
  sự bảo quản bằng đông lạnh
  heat preservation
  sự bảo quản bằng nhiệt
  jerk preservation
  sự bảo quản bằng phơi nắng
  nitrogen preservation
  sự bảo quản bằng khí nitơ
  radiation preservation
  sự bảo quản bằng tia bức xạ
  salt-curing preservation
  sự bảo quản bằng ướp muối
  smoke (curing) preservation
  sự bảo quản bằng hun khói
  sun-drying preservation
  sự bảo quản hàng phơi nắng
  temporary preservation
  sự bảo quản tạm thời
  vinegar pickling preservation
  sự bảo quản bằng ngâm dấm
  sự đóng hộp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X