• /'forist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rừng
  (pháp lý) rừng săn bắn

  Ngoại động từ

  Trồng cây ở; biến thành rừng; trồng cây gây rừng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  rừng
  atlas of forest
  tập bản đồ rừng
  disturbed forest
  rừng đã khai phá
  forest area
  khoảng rừng
  forest area
  ô rừng
  forest area
  vành rừng
  forest landscape
  phong cảnh rừng
  forest plantation
  trống rừng
  forest planting density
  mật độ trồng rừng
  forest protection
  sự bảo vệ rừng
  forest ride clearing
  sự mở đường xuyên rừng
  forest road
  đường rừng
  forest soil
  đất rừng
  forest track
  đường rừng
  forest zone
  vùng rừng núi
  forest-and-park belt
  vành đai công viên rừng
  high forest
  rừng cây cao
  Kyasanur Forest disease
  bệnh rừng Kyasanur
  light forest
  rừng thưa
  opening (inforest)
  đường xuyên rừng
  primary forest
  rừng nguyên thủy
  protection forest
  rừng bảo vệ đất
  protection forest
  rừng chống xói mòn
  renewable forest
  rừng có thể phục hồi
  secondary forest
  rừng tái sinh
  secondary forest
  rừng thứ sinh
  shelter forest belt
  dải rừng chắn gió
  shrub forest
  rừng cây bụi
  swamp forest
  rừng đầm lầy
  temperate forest
  rừng ôn đới
  tropical forest
  rừng nhiệt đới
  undisturbed forest
  rừng chưa khai phá
  virgin forest
  rừng nguyên thủy
  virgin forest
  rừng nguyên thủy (người chưa bước chân đến)
  wind-break forest
  rừng chắn gió

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X