• /kən´strʌktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người xây dựng, kỹ sư xây dựng
  (hàng hải) kỹ sư đóng tàu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phương thức khởi tạo
  hàm dựng
  hàm tạo

  Xây dựng

  người lắp ráp
  nhà thầu (ít dùng)

  Kỹ thuật chung

  người xây dựng

  Địa chất

  người xây dựng, kỹ sư xây dựng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X