• /prə´dju:sə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người (công ty, nước..) sản xuất (hàng hoá..)
  Người xuất bản (sách); nhà sản xuất (phim, kịch)
  Chủ nhiệm phim, kịch; chủ nhiệm (chương trình TV, radio..)
  Đạo diễn (phim, kịch..); đạo diễn một cuộc trình diễn ôpêra
  (kỹ thuật) máy sinh, máy phát

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  máy công tác

  Điện lạnh

  máy sinh
  vật sinh

  Kỹ thuật chung

  nguồn
  waste producer
  nguồn phát chất thải
  waste producer
  nguồn sinh chất thải
  người sản xuất
  giếng sản xuất
  máy phát
  producer gas
  khí máy phát
  thiết bị sinh khí

  Kinh tế

  người cung cấp nguyên liệu
  người sản xuất
  commodity producer
  người sản xuất hàng hóa
  joint producer
  người sản xuất liên kết
  milk producer
  người sản xuất sữa
  original producer
  người sản xuất đầu tiên
  original producer
  người sản xuất nguyên sơ
  producer surplus
  thặng dư của người sản xuất
  nhà chế tạo (công nghiệp)
  nhà sản xuất (nông nghiệp)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X