• /´meikə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chế tạo, hãng/nhà máy chế tạo
  Người làm, người sáng tạo, người tạo ra
  ( Maker) Đấng sáng tạo; Chúa trời
  to meet one's Maker
  từ trần; chầu trời

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  hãng sản xuất

  Kỹ thuật chung

  người sản xuất
  nhà sản xuất
  body maker
  nhà sản xuất thân xe
  component maker
  nhà sản xuất linh kiện
  thợ

  Kinh tế

  dụng cụ sản xuất
  người dán nhãn
  người dán tem
  người ký phát lệnh phiếu
  người ký phát một lệnh phiếu
  người sản xuất
  người sáng chế
  nhà chế tạo
  nhà chế tạo, người sáng chế

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X