• /kən'sʌltənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  sự giúp đỡ ý kiến; sự cố vấn; sự tư vấn
  cơ quan/văn phòng tư vấn về một lĩnh vực nào đó
  To open a financial consultancy
  Mở văn phòng tư vấn về tài chính
  địa vị của người tư vấn
  To accept a three-year consultancy abroad
  Nhận làm công tác tư vấn ba năm ở nước ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X