• /kən´tæminənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất gây ô nhiễm

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất làm ô nhiễm

  Y học

  chất lây truyền, chất ô nhiễm

  Kỹ thuật chung

  chất độc
  tạp chất
  ammonia contaminant
  tạp chất trong amoniac
  brine contaminant
  tạp chất nước muối
  freon contaminant
  tạp chất freon
  refrigerant contaminant
  tạp chất môi chất lạnh

  Địa chất

  chất tạp, chất dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X