• //kən'tæmineitid/

  Kỹ thuật chung

  nhiễm bẩn
  contaminated fuel
  nhiên liệu nhiễm bẩn
  contaminated sample
  mẫu nhiễm bẩn
  contaminated site
  nơi bị nhiễm bẩn
  nhiễm xạ
  làm bẩn
  làm nhiễm bẩn
  làm ô nhiễm
  gây nhiễm xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X