• /sait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơi, chỗ, vị trí
  a good site for a picnic
  một nơi đi chơi cắm trại tốt
  Chỗ xây dựng, địa điểm
  construction site
  công trường
  building site
  đất để cất nhà

  Ngoại động từ

  Định chỗ; xác định địa điểm; định vị, đặt, để
  well sited school
  trường xây ở chỗ tốt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vị trí, địa điểm

  Hóa học & vật liệu

  nơi chốn

  Toán & tin

  địa điểm (lắp đặt)

  Xây dựng

  bãi đất xây dựng
  vị trí xây dựng

  Kỹ thuật chung

  công trường xây dựng
  above-ground construction site
  công trường xây dựng lộ thiên
  bridge construction site
  công trường xây dựng cầu
  building site (forbuildings)
  công trường xây dựng nhà
  industrial building site
  công trường xây dựng công nghiệp
  military construction site
  công trường xây dựng quân sự
  road construction site
  công trường xây dựng đường
  underground construction site
  công trường xây dựng ngầm
  khu đất
  địa điểm
  collecting site
  địa điểm thu tập
  construction site
  địa điểm xây dựng
  job site
  địa điểm (đang) xây dựng
  job site
  địa điểm xây dựng
  problem site
  địa điểm có vấn đề
  processing of an old site
  sự xử lý một địa điểm cũ
  địa điểm xây dựng
  hiện trường
  at site
  tại hiện trường
  construction site
  hiện trường xây dựng
  job site installations
  thiết bị ở hiện trường
  load test at the site
  thử tải ở hiện trường
  on site
  tại hiện trường
  site appraisal
  sự đánh giá hiện trường
  site approval
  sự phê chuẩn hiện trường
  site architect
  kiến trúc sư hiện trường
  site cast concrete pile
  cọc bê tông đúc tại hiện trường
  site casting yard
  bãi đúc sẵn tại hiện trường
  site development
  chuẩn bị hiện trường
  site engineer
  kỹ sư hiện trường
  site exploration
  sự thăm dò hiện trường
  site inspection
  sự giám sát hiện trường
  site measurement
  sự đo hiện trường
  site mixer
  máy trộn tại hiện trường
  bãi đất
  bãi xây dựng
  nơi, chỗ, vị trí// công trường

  Giải thích EN: A certain place in which something is located; specific uses include:1. the location of an object or structure.the location of an object or structure.2. the location where a structure will eventually be built or where a structure once stood.the location where a structure will eventually be built or where a structure once stood.

  Giải thích VN: Nơi, vị trí xác định; trong trường hợp cụ thể, dùng để chỉ: 1. vị trí của một vật hoặc một công trình kiến trúc. 2. vị trí mà công trình được xây dựng, hoặc nơi từng tồn tại sự có mặt của một công trình xây dựng.

  nơi
  tráng
  service readiness of site equipment
  mức độ trang bị sẵn (trên công trường)
  vị trí

  Kinh tế

  cảnh
  chỗ, vùng đất (để xây dựng)
  chỗ
  đặt
  để
  địa điểm
  camping site
  địa điểm cắm trại
  site of customs inspection
  địa điểm khám xét của hải quan
  vị trí
  vùng đất (để xây dựng)
  xác định địa điểm
  xây dựng (ở một chỗ nào)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X