• /´sa:mpl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mẫu; vật mẫu, hàng mẫu
  to send something as a sample
  gửi vật gì để làm mẫu
  Ví dụ tiêu biểu

  Ngoại động từ

  Lấy mẫu, đưa mẫu; thử
  to sample a new restaurant
  đi ăn thử một quán mới
  Cho ví dụ tiêu biểu

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Mẫu thử, vật mẫu, (v) lấy mẫu

  Cơ khí & công trình

  mẫu hàng
  phân tích mẫu

  Toán & tin

  (thống kê ) mẫu
  artificial sample
  mẫu nhân tạo, mẫu giả
  balanced sample
  mẫu cân bằng
  concordant sample
  mẫu phù hợp
  duplicate sample
  bản sao mẫu
  exceptional sample
  mẫu ngoại lệ
  interpenetrating samples
  (thống kê ) các mẫu thâm nhập vào nhau
  judgement sample
  mẫu hoàn toàn ngẫu nhiêm
  list sample
  mẫu lấy trogn danh sách
  matched samples
  mẫu sóng đôi
  quota sample
  mẫu theo nhóm
  representative sample
  mẫu đại diện
  stratified sample
  mẫu phân lớp
  systematic sample
  mẫu hệ thống
  tow-stade sample
  mẫu hai tầng

  Xây dựng

  như nhau

  Y học

  nhóm mẫu, lấy mẫu

  Kỹ thuật chung

  dưỡng
  lấy mẫu
  lấy mẫu thử
  mẫu
  mẫu thử
  mẫu đại diện
  representation sample
  sự lấy mẫu đại diện
  mẫu đất
  mẫu điển hình
  type sample inspection and test report
  báo cáo thử và kiểm tra mẫu điển hình
  mẫu đo
  mẫu vật
  phiên bản
  sự lấy mẫu
  thực thể
  trường hợp
  vật làm mẫu
  vật mẫu
  ví dụ

  Kinh tế

  bản trích
  chọn bộ phận mẫu (trong thống kê, trong thăm dò dư luận)
  chọn mẫu
  sample survey
  sự điều tra chọn mẫu
  điều tra chọn mẫu
  sample survey
  sự điều tra chọn mẫu
  đưa mẫu
  hàng mẫu
  additional sample
  hàng mẫu bổ sung
  advance sample
  hàng mẫu gửi trước
  bulk sample
  hàng mẫu có thể tích lớn
  buyer's sample
  hàng mẫu của bên mua
  compound sample
  hàng mẫu hỗn hợp
  confidential of sample
  cấu hình hàng mẫu
  confirmation sample
  hàng mẫu xác nhận
  confirmatory sample
  hàng mẫu để xác nhận
  distribution of sample means
  sự phân bố số bình quân hàng mẫu
  free sample
  hàng mẫu miễn phí
  free sample
  hàng mẫu miễn thuế
  giveaway sample
  hàng mẫu quảng cáo
  number of sample
  số hiệu hàng mẫu
  offer sample
  hàng mẫu chào giá
  original sample
  hàng mẫu gốc
  purchase sample
  hàng mẫu mua hàng
  quality shall be strictly as per sample
  phẩm chất phải thật đúng với hàng mẫu
  sample card
  thẻ hàng mẫu
  sample discount
  chiết khấu hàng mẫu
  sample drawn
  hàng mẫu rút lấy
  sample export
  sự xuất khẩu hàng mẫu
  sample fair
  hội chợ triển lãm hàng mẫu
  sample invoice
  hóa đơn hàng mẫu
  sample kit
  bộ hàng mẫu
  sample merchant
  người mua bán hàng mẫu
  sample of no commercial value
  hàng mẫu không có giá trị mua bán
  sample offer
  sự chào hàng kèm hàng mẫu
  sample packet
  gói hàng mẫu (gởi qua bưu điện)
  sample rate
  biểu giá gửi hàng mẫu (của bưu điện)
  sample room
  phòng triển lãm hàng mẫu
  sample room
  phòng trưng bày hàng mẫu
  true to sample
  đúng với hàng mẫu
  up-to-sample
  đúng với hàng mẫu
  nếm thử (rượu, thức ăn...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X