• Toán & tin

  cấu trúc nội dung
  content architecture level
  mức cấu trúc nội dung
  kiến trúc nội dung
  content architecture level
  mức kiến trúc nội dung
  DCA (documentcontent architecture)
  kiến trúc nội dung tài liệu
  GOCA (graphicobject content architecture)
  kiến trúc nội dung đối tượng đồ họa
  Graphic Object Content Architecture (GIRL)
  kiến trúc nội dung đối tượng đồ họa
  IOCA (imageobject content architecture)
  kiến trúc nội dung đối tượng ảnh
  object content architecture (OCA)
  kiến trục nội dung đối tượng
  OCA (objectcontent architecture)
  kiến trúc nội dung hướng đối tượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X