• /¸kɔnti´nentəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) lục địa, (thuộc) đại lục
  continental climate
  khí hậu lục địa
  (thuộc) lục địa Châu âu (đối với nước Anh)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) các thuộc địa đấu tranh giành độc lập (trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập)
  I don't care a continental
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tớ cóc cần
  not with a continental
  không đáng một xu
  continental breakfast
  bữa điểm tâm gồm có cà phê, bánh mì và mứt
  continental drift
  sự trôi giạt của các lục địa

  Danh từ

  Dân ở lục địa Âu châu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lục địa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X