• /kən´tindʒəns/

  Kỹ thuật chung

  liên tiếp
  tiếp liên
  angle of contingence
  góc tiếp liên
  mean square contingence
  tiếp liên bình phương trung bình

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  touch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X