• Xây dựng

  sóng cao tần thuần túy

  Kỹ thuật chung

  điện báo
  sóng không tắt
  sóng liên tục

  Giải thích VN: Sóng cao tần có biên độ và tần số không đổi phát ra không gian.

  continuous-wave signal
  chùm sóng liên tục
  Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW)
  sóng liên tục điều chế tần số
  ICW (interruptedcontinuous wave)
  sóng liên tục có ngắt
  interrupted continuous wave (ICW)
  sóng liên tục có ngắt
  Interrupted Continuous Wave (ICW)
  sóng liên tục ngắt quãng
  modulated continuous wave
  sóng liên tục điều chế
  modulated continuous wave (MCW)
  sóng liên tục đã điều biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X