• Toán & tin

  khả vi liên tục
  continuously differentiable mapping
  ánh xạ khả vi liên tục
  space of continuously differentiable function of order K
  không gian các hàm khả vi liên tục cấp K

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X