• Toán & tin

  lệnh (truyền) điều khiển
  lệnh chuyển điều khiển
  conditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển có điều kiện
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển không điều kiện
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển vô điều kiện

  Kỹ thuật chung

  lệnh truyền điều khiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X