• /¸ʌηkən´diʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tuyệt đối, vô điều kiện, không chịu ảnh hưởng của điều kiện
  unconditional surrender
  một sự đầu hàng vô điều kiện
  Dứt khoát, quả quyết
  unconditional refusal
  lời từ chối dứt khoát

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không điều kiện
  unconditional branch instruction
  lệnh rẽ nhánh không điều kiện
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển không điều kiện
  unconditional jump
  sự nhảy không điều kiện
  unconditional jump instruction
  lệnh nhảy không điều kiện
  unconditional statement
  câu lệnh không điều kiện
  unconditional statement
  lệnh không điều kiện
  unconditional transfer of control
  sự chuyển điều khiển không điều kiện

  Kỹ thuật chung

  bắt buộc
  nhất thiết
  tuyệt đối
  vô điều kiện
  Call Forwarding Unconditional (CFU)
  chuyển tiếp cuộc gọi vô điều kiện
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển vô điều kiện
  unconditional information transfer instruction
  lệnh truyền thông tin vô điều kiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X