• /kən'vinst/

  Thông dụng

  Tính từ
  Tin chắc, đoan chắc
  I am convinced that he will buy this car
  tôi đoan chắc rằng anh ta sẽ mua chiếc xe hơi này

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X