• Kỹ thuật chung

  chất làm nguội
  môi chất lạnh
  temperature of cooling medium
  nhiệt độ môi chất lạnh
  môi trường làm lạnh
  liquid cooling medium
  môi trường làm lạnh chất lỏng
  môi trường làm nguội

  Kinh tế

  chất tải lạnh

  Xây dựng

  môi trường làm nguội, chất làm nguội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X