• /´ku:liη¸ɔf¸piəriəd/

  Y học

  sự làm lạnh, hạ nhiệt

  Kỹ thuật chung

  làm lạnh
  ablative cooling
  sự làm lạnh bằng tiêu mòn, cắt bỏ
  adiabatic cooling
  làm lạnh đoạn nhiệt
  adiabatic cooling
  sự làm lạnh đoạn nhiệt
  after cooling
  làm lạnh thứ cấp
  air blast cooling
  sự làm lạnh bằng quạt gió
  air cooling
  làm lạnh bằng không khí
  air cooling
  làm lạnh không khí
  air cooling
  sự làm lạnh không khí
  air cooling apparatus
  thiết bị làm lạnh không khí
  air cooling battery
  dàn (làm) lạnh không khí
  air cooling battery
  giàn (làm) lạnh không khí
  air cooling chamber
  buông làm lạnh không khí
  air cooling chamber
  buồng làm lạnh không khí
  air cooling evaporator
  thiết bị làm lạnh không khí
  air cooling installation
  hệ (thống) làm lạnh không khí
  air cooling installation
  hệ thống làm lạnh không khí
  air cooling system
  hệ (thống) làm lạnh không khí
  air cooling system
  hệ thống làm lạnh không khí
  air cooling unit
  tổ máy làm lạnh không khí
  air cooling zone
  vùng làm lạnh không khí
  air curtain cooling
  làm lạnh có màn gió
  airblast cooling
  làm lạnh bằng quạt gió
  aircraft cooling
  sự làm lạnh máy bay
  artificial cooling
  làm lạnh nhân tạo
  artificial cooling
  sự làm lạnh nhân tạo
  automatic cooling
  làm lạnh tự động
  automatic cooling
  sự làm lạnh tự động
  auxiliary cooling
  làm lạnh bổ sung
  auxiliary cooling
  sự làm lạnh bổ sung
  auxiliary cooling chamber
  buồng làm lạnh bổ sung
  beer cooling
  sự làm lạnh bia
  beverage can cooling
  máy làm lạnh lon nước uống
  beverage can cooling
  sự làm lạnh lon nước uống
  blood cooling
  làm lạnh máu
  blood cooling
  sự làm lạnh máu
  body cooling
  làm lạnh thân thể
  body cooling
  sự làm lạnh cơ thể
  bottle cooling slab
  tấm làm lạnh chai
  bread cooling
  làm lạnh bánh mì
  bread cooling
  sự làm lạnh bánh mì
  bread cooling rack
  giá làm lạnh bánh mì
  bread [cooling] rack
  giá làm lạnh bánh mì
  brine cooling
  làm lạnh bằng nước muối
  brine system of cooling
  hệ thống làm lạnh
  brine-cooling battery
  bộ làm lạnh nước muối
  carbon dioxide cooling
  làm lạnh bằng cacbon đioxit
  carbon dioxide cooling
  làm lạnh bằng đá khô
  carbon dioxide cooling
  sự làm lạnh bằng đá khô
  cascade Peltier cooling
  làm lạnh nhiệt ghép tầng
  cascade Peltier cooling
  làm lạnh Peltier ghép tầng
  central cooling plant
  hệ làm lạnh trung tâm
  central cooling system
  hệ làm lạnh trung tâm
  chilled coolant [cooling medium]
  chất tải lạnh đã được làm lạnh
  chilled wall cooling
  làm lạnh qua vách lạnh
  chilled wall cooling
  sự làm lạnh qua vách lạnh
  chilled-water cooling
  làm lạnh bằng nước lạnh
  closed brine cooling system
  hệ làm lạnh nước muối kín
  closed brine cooling [refrigeration] system
  hệ thống làm lạnh nước muối kín
  closed-cycle cooling
  làm lạnh chu trình kín
  commercial cooling
  làm lạnh thương mại
  commercial cooling
  làm lạnh thương nghiệp
  commercial cooling
  sự làm lạnh thương nghiệp
  complete cooling
  làm lạnh hoàn toàn
  complete cooling [chilling]
  làm lạnh hoàn toàn
  composite cooling
  làm lạnh kết hợp
  condensate cooling
  làm lạnh phần ngưng
  condensate cooling
  sự làm lạnh lỏng ngưng
  conduction cooling
  làm lạnh bằng dẫn nhiệt
  contact cooling
  làm lạnh tiếp xúc
  continuous cooling
  làm lạnh liên tục
  continuous cooling
  sự làm lạnh liên tục
  contraflow cooling tower
  tháp làm lạnh ngược dòng
  convective cooling
  làm lạnh đối lưu
  cooled cooling medium
  chất tải lạnh được làm lạnh
  cooling action
  tác động làm lạnh
  cooling agent
  môi trường làm lạnh
  cooling agent
  thuốc làm lạnh
  cooling agent
  tác nhân làm lạnh
  cooling air
  không khí làm lạnh
  cooling apparatus
  thiết bị làm lạnh
  cooling area
  bề làm lạnh
  cooling area
  diện tích làm lạnh
  cooling arrangement
  cách bố trí làm lạnh
  cooling arrangement
  tổ hợp làm lạnh
  cooling barrel
  thùng làm lạnh
  cooling bath
  bể làm lạnh
  cooling battery
  bộ [dàn] làm lạnh
  cooling battery
  bộ làm lạnh
  cooling battery
  giàn làm lạnh
  cooling by refrigeration
  làm lạnh nhân tạo
  cooling by refrigeration
  sự làm lạnh nhân tạo
  cooling capacity
  công suất làm lạnh
  cooling chamber
  phòng làm lạnh
  cooling circuit
  mạch làm lạnh
  cooling coefficient
  hệ số làm lạnh
  cooling coil
  ống xoắn làm lạnh
  cooling coil
  ống xoắn ốc làm lạnh
  cooling convection
  đối lưu làm lạnh
  cooling correction
  hiệu chỉnh làm lạnh
  cooling cryostat
  máy điều lạnh (làm lạnh)
  cooling curve
  đường cong làm lanh
  cooling curve
  đường cong làm lạnh
  cooling cycle
  chu trình làm lạnh
  cooling degree
  độ làm lạnh
  cooling device
  thiết bị làm lạnh
  cooling diagram
  giản đồ làm lạnh
  cooling douche
  làm lạnh phun
  cooling douche
  làm lạnh phun hơi
  cooling down
  sự làm lạnh
  cooling effect
  hiệu quả làm lạnh
  cooling facilities
  phương tiện làm lạnh
  cooling fan
  quạt làm lạnh
  cooling fin
  cánh làm lạnh
  cooling flange
  bích làm lạnh
  cooling frame
  khuôn làm lạnh
  cooling function
  chức năng làm lạnh
  cooling jacket
  áo (được làm lạnh)
  cooling jacket
  áo làm lạnh
  cooling jacket
  vỏ (được làm lạnh)
  cooling jacket
  vỏ làm lạnh
  cooling limit
  giới hạn làm lạnh
  cooling load
  tải trọng làm lạnh
  cooling load
  tản làm lạnh
  cooling medium
  môi trường làm lạnh
  cooling method
  phương pháp làm lạnh
  cooling mixture
  hỗn hợp làm lạnh
  cooling pan
  chảo làm lạnh
  cooling period
  chu kỳ làm lạnh
  cooling plant
  hệ làm lạnh
  cooling pond
  bể làm lạnh
  cooling power
  khả năng làm lạnh
  cooling power
  năng suất làm lạnh
  cooling procedure
  phương pháp làm lạnh
  cooling procedure
  quy trình làm lạnh
  cooling process
  quá trình làm lạnh
  cooling pump
  máy bơm làm lạnh
  cooling range
  khoảng làm lạnh
  cooling range
  phạm vi làm lạnh
  cooling rate
  tốc độ làm lạnh
  cooling region
  miền làm lạnh
  cooling room
  phòng làm lạnh
  cooling shaft
  giếng làm lạnh
  cooling shelf
  giá làm lạnh
  cooling spray
  làm lạnh phun
  cooling surface
  mặt làm lạnh
  cooling system
  hệ thống làm lạnh
  cooling system capacity
  năng suất hệ làm lạnh
  cooling system connections
  ống nối của hệ làm lạnh
  cooling tank
  bể làm lạnh
  cooling temperature
  nhiệt độ làm lạnh
  cooling time
  thời gian làm lạnh
  cooling tower
  tháp (làm) lạnh
  cooling tower packing
  vật liệu phụ tháp làm lạnh
  cooling tube
  ống làm lạnh
  cooling unit
  cụm thiết bị làm lạnh
  cooling ventilator
  quạt làm lạnh
  cooling water
  nước làm lạnh
  cooling water pipe
  ống dẫn nước làm lạnh
  cooling zone
  vùng làm lạnh
  cooling-down process
  quá trình làm lạnh
  cooling-down room
  buồng làm lạnh
  counter-current cooling
  làm lạnh ngược dòng
  counterflow cooling
  làm lạnh ngược dòng
  counterflow cooling
  sự làm lạnh dòng ngược
  counterflow cooling tower
  tháp làm lạnh kiểu ngược dòng
  counterflow cooling tower
  tháp làm lạnh ngược dòng
  counterflow cooling tunnel
  hầm làm lạnh ngược dòng
  counterflow-cooling tower
  tháp làm lạnh dòng ngược
  critical cooling rate
  tốc độ làm lạnh tới hạn
  cryogenic cooling
  làm lạnh cryo
  cryogenic cooling system
  hệ làm lạnh cryo
  direct cooling
  làm lạnh trực tiếp
  Doppler cooling of atoms
  làm lạnh Doppler các nguyên tử
  drinking water cooler [cooling station]
  bộ làm lạnh nước uống
  drinking water cooler [cooling station]
  dàn [máy] làm lạnh nước uống
  drinking water cooling station
  bộ làm lạnh nước uống
  drinking water cooling station
  giàn làm lạnh nước uống
  drinking water cooling station
  máy làm lạnh nước uống
  drip cooling machine
  máy làm lạnh kiểu tưới
  dry ice cooling
  làm lạnh bằng đá khô
  duration of cooling
  thời gian làm lạnh
  electronic cooling
  làm lạnh điện tử
  electronic cooling
  làm lạnh nhiệt điện
  emergency cooling
  làm lạnh cấp cứu
  emergency cooling
  làm lạnh dự phòng
  emergency cooling
  sự làm lạnh cấp cứu
  emergency cooling
  sự làm lạnh dự trữ
  evaporative cooling
  làm lạnh bằng bay hơi
  evaporative cooling equipment
  thiết bị làm lạnh bay hơi
  excessive cooling
  làm lạnh thừa
  excessive cooling
  sự làm lạnh thừa
  external cooling
  làm lạnh ở phía ngoài
  external cooling
  làm lạnh phía ngoài
  external cooling surface
  bề mặt làm lạnh bên ngoài
  fan cooling
  làm lạnh bằng quạt
  fast cooling
  làm lạnh nhanh
  film type cooling tower
  tháp làm lạnh kiểu màng
  fin coil cooling
  làm lạnh bằng giàn có cánh
  final cooling
  làm lạnh cuối cùng
  final cooling
  làm lạnh giai đoạn cuối
  final cooling
  sự làm lạnh cuối cùng
  final cooling section
  tổ làm lạnh cuối cùng
  final cooling section
  tổ làm lạnh giai đoạn cuối
  final cooling unit
  tổ làm lạnh cuối cùng
  final cooling unit
  tổ làm lạnh giai đoạn cuối
  flash cooling
  làm lạnh tức thời
  flash cooling
  sự làm lạnh tức thời
  flooded cooling system
  hệ làm lạnh kiểu ngập
  fluid cooling
  làm lạnh chất lỏng
  fluid cooling [chilling
  sự làm lạnh chất lỏng
  food cooling compartment
  khoang làm lạnh thực phẩm
  forced cooling
  làm lạnh cưỡng bức
  free cooling
  làm lạnh tự nhiên
  fresh air cooling
  làm lạnh không khí tươi
  fresh air cooling
  sự làm lạnh không khí tươi
  fresh water cooling
  làm lạnh nước uống
  fresh water cooling
  sự làm lạnh nước uống
  gas cooling
  làm lạnh khí
  gas cooling
  sự làm lạnh khí
  gas cooling apparatus
  máy làm lạnh chất khí
  gas cooling apparatus
  thiết bị làm lạnh khí
  half-cooling
  nửa làm lạnh
  half-cooling time
  nửa thời gian làm lạnh
  heat of cooling
  nhiệt làm lạnh
  holdover cooling
  làm lạnh nhờ tích lạnh
  humid air cooling
  làm lạnh không khí ẩm
  ice cooling
  làm lạnh bằng (nước) đá
  ice slush cooling
  sự làm lạnh bằng cháo đá
  ice-and-salt cooling
  làm lạnh bằng (nước) đá-muối
  ice-and-salt cooling
  sự làm lạnh bằng đá-muối
  ice-salt cooling
  làm lạnh bằng (nước) đá-muối
  ice-salt cooling
  sự làm lạnh bằng đá-muối
  immediate cooling
  làm lạnh tức thì
  immediate cooling
  sự làm lạnh tức thì
  in-transit cooling
  làm lạnh khi vận chuyển
  in-transit cooling
  làm lạnh tranzit
  in-transit cooling
  làm lạnh trên đường
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh khi vận chuyển
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh transit
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh trên đường
  indirect air cooling
  làm lạnh không khí gián tiếp
  indirect cooling
  làm lạnh gián tiếp
  indirect cooling
  sự làm lạnh gián tiếp
  indirect method of cooling
  phương pháp làm lạnh gián tiếp
  indirect method of cooling [refrigeration]
  phương pháp làm lạnh gián tiếp
  indirect system of cooling
  hệ thống làm lạnh gián tiếp
  industrial air cooling
  làm lạnh không khí công nghiệp
  industrial cooling
  làm lạnh công nghiệp
  industrial cooling
  sự làm lạnh công nghiệp
  industrial cooling tower
  tháp làm lạnh công nghiệp
  industrial water cooling
  làm lạnh nước công nghiệp
  industrial water cooling
  sự làm lạnh nước công nghiệp
  initial cooling
  làm lạnh sơ bộ
  instantaneous cooling
  làm lạnh tức thời
  intermediate cooling
  làm lạnh trung gian
  internal cooling
  làm lạnh bên trong
  internal cooling
  sự làm lạnh bên trong
  internal cooling
  sự làm lạnh trong
  internal cooling surface
  bề mặt làm lạnh bên trong
  interstage cooling
  làm lạnh cấp trung gian
  jet cooling
  làm lạnh bằng dòng phun
  jet cooling
  sự làm lạnh đối lưu
  Joule-Thomson cooling
  làm lạnh kiểu Joule-Thomson
  Joule-Thomson cooling
  sự làm lạnh Joule-Thomson
  laser cooling
  làm lạnh bằng laze
  latent cooling effect
  hiệu quả làm lạnh ẩn
  latent cooling effect
  hiệu quả làm lạnh tàng ẩn
  liquid cooling
  làm lạnh chất lỏng
  liquid cooling
  sự làm lạnh chất lỏng
  liquid cooling equipment
  thiết bị làm lạnh chất lỏng
  liquid cooling medium
  môi trường làm lạnh chất lỏng
  liquid cooling plant
  hệ (thống) làm lạnh chất lỏng
  liquid cooling plant
  thiết bị làm lạnh chất lỏng
  liquid cooling plant [system]
  hệ thống làm lạnh chất lỏng
  liquid cooling system
  hệ (thống) làm lạnh chất lỏng
  liquid cooling system
  thiết bị làm lạnh chất lỏng
  magnetic cooling
  làm lạnh bằng từ tính
  magnetic cooling
  làm lạnh từ tính
  man cooling
  làm lạnh nơi làm việc
  man cooling
  làm lạnh ở công trường
  mechanical cooling
  làm lạnh kiểu cơ (học)
  mechanical cooling
  sự làm lạnh bằng máy
  medical cooling
  làm lạnh (trong) y học
  milk cooling
  làm lạnh sữa
  milk cooling
  sự làm lạnh sữa
  milk cooling plant
  thiết bị làm lạnh sữa
  mix cooling
  làm lạnh hỗn hợp (kem)
  multistage cooling system
  hệ (thống) làm lạnh nhiều cấp
  natural air cooling
  làm lạnh không khí tự nhiên
  natural cooling
  làm lạnh tự nhiên
  natural cooling
  sự làm lạnh tự nhiên
  Newton's law of cooling
  định luật làm lạnh Newton
  oil cooling
  làm lạnh bằng dầu
  oil-immersed cooling
  làm lạnh ngập trong dầu
  over-the-road cooling
  làm lạnh khi vận chuyển
  over-the-road cooling
  làm lạnh trên đường
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh khi vận chuyển
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh transit
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh trên đường
  packaged air cooler (coolingunit)
  bộ làm lạnh không khí nguyên cụm
  packaged air cooling unit
  bộ làm lạnh không khí nguyên cụm
  packaged air cooling unit
  tổ làm lạnh không khí trọn khối
  panel cooling
  làm lạnh kiểu panen
  panel cooling
  làm lạnh kiểu tấm
  panel cooling
  sự làm lạnh bằng panen
  panel cooling
  sự làm lạnh kiểu panel
  panel cooling system
  hệ (thống) làm lạnh kiểu panen
  panel cooling system
  hệ thống làm lạnh kiểu panel
  paraelectric cooling
  làm lạnh paraelectric
  paraelectric cooling
  làm lạnh thuận điện
  paraelectric cooling
  sự làm lạnh paraelectric
  paramagnetic cooling
  làm lạnh thuận từ (để làm lạnh muối thuận từ)
  paramagnetic cooling
  làm lạnh từ tính
  paramagnetic cooling
  phương pháp làm lạnh Giaque-Debye
  peltier cooling
  làm lạnh nhiệt điện
  Peltier cooling device
  thiết bị làm lạnh kiểu Peltier
  plate-type cooling equipment
  thiết bị làm lạnh kiểu tấm
  plural zone heating and cooling system
  hệ (thống) làm lạnh và sưởi ấm nhiều vùng
  plural zone heating and cooling system
  hệ thống làm lạnh và sưởi ấm nhiều vùng
  Pomeranchuk cooling
  phương pháp làm lạnh Pomeranchuk
  preliminary cooling
  làm lạnh sơ bộ
  preliminary cooling
  làm lạnh trước
  pressure cooling
  làm lạnh bằng khí nén
  process cooling
  làm lạnh trong công nghiệp
  quick cooling
  làm lạnh nhanh
  radiant cooling
  làm lạnh bằng bức xạ
  radiant cooling system
  hệ (thống) làm lạnh bằng bức xạ
  radiation cooling
  làm lạnh bằng bức xạ
  radiative cooling
  làm lạnh bằng bức xạ
  rapid cooling
  làm lạnh đột ngột
  rapid cooling
  làm lạnh nhanh
  rapid cooling
  sự làm lạnh nhanh
  rapid cooling method
  phương pháp làm lạnh nhanh
  rapid-cooling technique
  kỹ thuật làm lạnh nhanh
  rate of cooling
  tốc độ làm lạnh
  re-cooling
  sự làm lạnh lại
  refrigerant vapour cooling
  làm lạnh hơi môi chất lạnh
  refrigerated cooling
  làm lạnh nhân tạo
  refrigerated cooling
  sự làm lạnh nhân tạo
  refrigerator car cooling
  làm lạnh ôtô
  refrigerator car cooling
  sự làm lạnh ôtô
  regenerative cooling
  làm lạnh tái sinh
  regenerative cooling
  sự làm lạnh tái sinh
  relief cooling system
  hệ (thống) làm lạnh tiện nghi
  relief cooling system
  hệ thống làm lạnh (điều hòa nhiệt độ) tiện nghi
  room cooling
  làm lạnh phòng
  room cooling
  sự làm lạnh phòng
  salt-ice cooling
  làm lạnh bằng (nước) đá-nước muối
  salt-ice cooling
  sự làm lạnh bằng đá-muối
  salt-ice cooling plant
  trạm làm lạnh bằng (nước) đá-nước muối
  salt-ice cooling plant
  trạm làm lạnh bằng nước (và) đá muối
  secondary cooling system
  hệ (thống) làm lạnh bằng chất tải lạnh
  selective cooling
  làm lạnh có chọn lọc
  self-cooling
  sự tự làm lạnh
  self-cooling
  tự làm lạnh
  sensible cooling effect
  hiệu quả làm lạnh cảm biến
  sensible cooling effect
  hiệu quả làm lạnh nhạy
  sensible heat cooling
  làm lạnh nhiệt cảm nhận được
  sensible heat cooling
  làm lạnh thải nhiệt hiện
  sensible heat cooling
  sự làm lạnh thải nhiệt hiện
  separate cooling
  sự làm lạnh tách riêng
  shower cooling
  làm lạnh bằng phun mưa
  shut-down cooling
  làm lạnh sau dừng máy
  slow chilling (cooling)
  làm lạnh chậm
  slow cooling
  làm lạnh chậm
  slow-cooling technique
  công nghệ làm lạnh chậm
  slow-cooling technique (technology)
  công nghệ làm lạnh chậm
  slow-cooling technology
  công nghệ làm lạnh chậm
  speed of cooling
  tốc độ làm lạnh
  speed of rapid cooling
  tốc độ làm lạnh nhanh
  speed of slow cooling
  tốc độ làm lạnh chậm
  spontaneous refrigerant cooling
  làm lạnh môi chất (do giãn nở) tự phát
  spontaneous refrigerant cooling
  sự làm lạnh môi chất (do dãn nở) tự phát
  spot cooling
  làm lạnh cục bộ
  spot cooling
  sự làm lạnh cục bộ
  spot cooling system
  hệ (thống) làm lạnh cục bộ
  spot cooling system
  hệ thống làm lạnh cục bộ
  spray cooling
  làm lạnh phun
  spray cooling
  sự làm lạnh bằng phun
  spray cooling
  sự làm lạnh phun
  spray filled cooling tower
  tháp làm lạnh kiểu phun than bụi
  staged evaporative cooling
  làm lạnh bay hơi (khuếch tán) từng cấp
  staged evaporative cooling
  sự làm lạnh bay hơi (khuếch tán) từng cấp
  standby cooling
  làm lạnh dự phòng
  standby cooling
  sự làm lạnh dự phòng
  steady cooling
  làm lạnh (ở trạng thái) ổn định
  steady cooling
  sự làm lạnh (ở trạng thái) ổn định
  still air cooling
  sự làm lạnh không khí tĩnh
  Stirling cycle cooling
  làm lạnh theo chu trình Stirling
  sublimation cooling
  làm lạnh bằng thăng hoa
  sudden cooling
  làm lạnh đột ngột
  sudden cooling
  sự làm lạnh đột ngột
  summer air cooling
  làm lạnh không khí mùa hè
  summer comfort cooling system
  hệ (thống) làm lạnh tiện nghi mùa hè
  surface cooling
  làm lạnh bề mặt
  sweat cooling
  làm lạnh bằng ngưng tụ
  sweet water cooling
  làm lạnh nước uống
  temperature of cooling limit
  giới hạn nhiệt độ làm lạnh
  temperature of cooling medium
  nhiệt độ chất làm lạnh
  thermoelectric blood cooling
  làm lạnh máu nhiệt điện
  thermoelectric cooling
  làm lạnh (theo hiệu ứng) Peltier
  thermoelectric cooling
  làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric cooling
  sự làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric cooling apparatus
  bộ làm lạnh Peltier
  thermoelectric cooling couple
  cặp nhiệt điện làm lạnh
  thermoelectric cooling element
  phần tử làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric cooling panel
  tấm làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric heating cooling system
  hệ (thống) làm lạnh-sưởi ấm nhiệt điện
  thermoelectric heating cooling system
  hệ thống làm lạnh-sưởi ấm nhiệt điện
  thermoelectric ice immersion cooling
  làm lạnh nhúng kiểu nhiệt điện
  thermoelectric water chilling (cooling)
  sự làm lạnh nước nhiệt điện
  thermoelectric water cooling
  làm lạnh nước nhiệt điện
  thermoelectric water cooling apparatus
  máy làm lạnh nước nhiệt điện
  thermosiphon cooling system
  hệ thống làm lạnh si phông
  thermosyphon cooling
  làm lạnh bằng xiphong nhiệt
  total cooling
  làm lạnh toàn bộ
  total cooling
  làm lạnh tổng thể
  total cooling
  sự làm lạnh toàn bộ
  total cooling
  sự làm lạnh tổng (thể)
  transit cooling
  làm lạnh khi vận chuyển
  transit cooling
  làm lạnh trên đường đi
  transit cooling
  sự làm lạnh transit
  transit cooling
  sự làm lạnh trên đường
  tunnel cooling
  làm lạnh trong hầm
  two-phase cooling
  làm lạnh hai pha
  two-phase cooling
  sự làm lạnh hai pha
  two-stage evaporative cooling
  làm lạnh bay hơi (khuếch tán) hai cấp
  uniflow cooling
  làm lạnh cùng chiều
  uniflow cooling
  sự làm lạnh cùng chiều
  uniform cooling
  làm lạnh đều đặn
  uniform cooling
  sự làm lạnh đều đặn
  unsteady cooling
  làm lạnh không ổn định
  vacuum cooling
  làm lạnh chân không
  vacuum cooling
  làm lạnh trong chân không
  vacuum cooling
  sự làm lạnh chân không
  vacuum cooling apparatus
  thiết bị làm lạnh chân không
  vacuum cooling method
  phương pháp làm lạnh chân không
  vaporization cooling
  làm lạnh bằng bay hơi
  vaporization cooling
  sự làm lạnh bằng hơi
  vaporization cooling
  sự làm lạnh bay hơi
  vortex cooling
  làm lạnh (kiểu) ống xoáy
  vortex cooling
  sự làm lạnh ống xoáy
  water cooling
  làm lạnh bằng nước
  water cooling
  làm lạnh nước
  water cooling
  sự dùng nước làm lạnh
  water cooling
  sự làm lạnh nước
  water cooling pond
  hồ làm lạnh nước
  water cooling tower
  tháp (làm) lạnh
  water ice cooling
  làm lạnh bằng (nước) đá
  water ice cooling
  sự làm lạnh bằng nước đá
  water-cooling battery
  giàn ống làm lạnh nước
  water-cooling battery (grid)
  dàn ống làm lạnh nước
  water-cooling grid
  giàn ống làm lạnh nước
  water-cooling method
  phương pháp làm lạnh nước
  water-cooling station
  trạm làm lạnh nước
  water-cooling tank
  thùng làm lạnh nước
  water-cooling tank
  tăng làm lạnh nước
  year-round air cooling
  làm lạnh không khí cả năm
  làm mát
  làm nguội
  adiabatic air cooling
  sự làm nguội đoạn nhiệt
  artificial cooling
  sự làm nguội nhân tạo
  atmospheric cooling tower
  tháp làm nguội không khí
  blast cooling furnace
  lò làm nguội bằng cách thổi
  brine cooling system
  hệ làm nguội
  bubble-mold cooling
  làm nguội ngoài khuôn
  chemical cooling
  sự làm nguội (kiểu) hóa học
  clinker cooling
  sự làm nguội clinke
  closed cycle cooling system
  hệ thống làm nguội chu trình kín
  coke cooling equipment
  thiết bị làm nguội than cốc
  component cooling filter
  bộ lọc làm nguội thành phần
  contact cooling tower
  tháp làm nguội kiểu tiếp xúc
  cooling agent
  chất làm nguội
  cooling cavity
  lỗ làm nguội
  cooling channel
  kênh làm nguội
  cooling coefficient
  hệ số làm nguội
  cooling coil
  ống xoắn làm nguội
  cooling degree
  mức độ làm nguội
  cooling device
  thiết bị làm nguội
  cooling duct
  đường ống làm nguội
  cooling fan
  quạt làm nguội
  cooling flap
  van làm nguội
  cooling installation
  thiết bị làm nguội
  cooling medium
  chất làm nguội
  cooling medium
  môi trường làm nguội
  cooling mixture
  hỗn hợp làm nguội
  cooling oil
  dầu làm nguội
  cooling pond
  bể làm nguội
  cooling pond
  hồ làm nguội
  cooling pond
  hồ làm nguội nước
  cooling spiral
  giàn xoắn làm nguội
  cooling stack
  tháp (làm) nguội
  cooling stack
  tháp làm nguội
  cooling stress
  ứng suất khi làm nguội
  cooling surface
  bề mặt làm nguội
  cooling surface
  diện tích làm nguội
  cooling surface
  mặt làm nguội
  cooling system
  hệ thống làm nguội
  cooling tower
  công trình làm nguội nước
  cooling tower
  thùng làm nguội
  cooling tower water-catching grid
  lưới gom nước của tháp làm nguội
  cooling tube
  ống làm nguội
  cooling zone
  vùng làm nguội
  cooling-down room
  buồng làm nguội
  cooling-water pipe
  ống nước làm nguội
  dripping cooling plant
  sự làm nguội bằng tưới
  dry cooling
  sự làm nguội khô
  emergency cooling
  sự làm nguội khẩn cấp
  film-type cooling tower
  tháp làm nguội nước kiểu màng
  flash cooling
  sự làm nguội tức thời
  flow rate of cooling water
  tốc độ dòng nước làm nguội
  forced-air cooling
  sự làm nguội bằng khí
  forced-draft cooling tower
  tháp làm nguội bằng quạt
  fuel cooling
  sự làm nguội nhiên liệu
  hydrogen cooling
  làm nguội bằng hidro
  liquid cooling
  làm nguội bằng chất lỏng
  open-typed cooling tower
  tháp làm nguội lộ thiên
  piston cooling oil
  dầu làm nguội pittông
  pot cooling
  sự làm nguội nồi
  rate of cooling
  tốc độ làm nguội
  reducing and cooling installation
  thiết bị làm nguội dần
  shied cooling system
  hệ thống làm nguội tường chắn
  shower cooling
  sự làm nguội bằng phun (tưới)
  spay-type cooling tower
  tháp làm nguội kiểu phun
  specific cooling surface
  mặt làm nguội riêng
  spiral-mold cooling
  sự làm nguội bằng khuôn xoắn ốc
  splat cooling
  sự làm nguội bằng phun
  spray cooling
  sự làm nguội bằng phun (tưới)
  stand-by cooling system
  hệ thống làm nguội dự phòng
  surface cooling
  làm nguội bề mặt
  surface cooling
  sự làm nguội bề mặt
  two-phase cooling
  sự làm nguội hai pha
  unequal cooling
  sự làm nguội không đều
  vacuum cooling
  làm nguội trong chân không
  wall cooling
  sự làm nguội bằng vách (thành)
  water cooling
  làm nguội bằng nước
  water cooling
  sự làm nguội bằng nước
  water cooling
  sự làm nguội nước
  Water Cooling Unit (WCU)
  khối làm nguội bằng nước
  sự làm lạnh
  ablative cooling
  sự làm lạnh bằng tiêu mòn, cắt bỏ
  adiabatic cooling
  sự làm lạnh đoạn nhiệt
  air blast cooling
  sự làm lạnh bằng quạt gió
  air cooling
  sự làm lạnh không khí
  aircraft cooling
  sự làm lạnh máy bay
  artificial cooling
  sự làm lạnh nhân tạo
  automatic cooling
  sự làm lạnh tự động
  auxiliary cooling
  sự làm lạnh bổ sung
  beer cooling
  sự làm lạnh bia
  beverage can cooling
  sự làm lạnh lon nước uống
  blood cooling
  sự làm lạnh máu
  body cooling
  sự làm lạnh cơ thể
  bread cooling
  sự làm lạnh bánh mì
  carbon dioxide cooling
  sự làm lạnh bằng đá khô
  chilled wall cooling
  sự làm lạnh qua vách lạnh
  commercial cooling
  sự làm lạnh thương nghiệp
  condensate cooling
  sự làm lạnh lỏng ngưng
  continuous cooling
  sự làm lạnh liên tục
  cooling by refrigeration
  sự làm lạnh nhân tạo
  counterflow cooling
  sự làm lạnh dòng ngược
  emergency cooling
  sự làm lạnh cấp cứu
  emergency cooling
  sự làm lạnh dự trữ
  excessive cooling
  sự làm lạnh thừa
  final cooling
  sự làm lạnh cuối cùng
  flash cooling
  sự làm lạnh tức thời
  fluid cooling [chilling
  sự làm lạnh chất lỏng
  fresh air cooling
  sự làm lạnh không khí tươi
  fresh water cooling
  sự làm lạnh nước uống
  gas cooling
  sự làm lạnh khí
  ice slush cooling
  sự làm lạnh bằng cháo đá
  ice-and-salt cooling
  sự làm lạnh bằng đá-muối
  ice-salt cooling
  sự làm lạnh bằng đá-muối
  immediate cooling
  sự làm lạnh tức thì
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh khi vận chuyển
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh transit
  in-transit cooling [refrigeration]
  sự làm lạnh trên đường
  indirect cooling
  sự làm lạnh gián tiếp
  industrial cooling
  sự làm lạnh công nghiệp
  industrial water cooling
  sự làm lạnh nước công nghiệp
  internal cooling
  sự làm lạnh bên trong
  internal cooling
  sự làm lạnh trong
  jet cooling
  sự làm lạnh đối lưu
  Joule-Thomson cooling
  sự làm lạnh Joule-Thomson
  liquid cooling
  sự làm lạnh chất lỏng
  mechanical cooling
  sự làm lạnh bằng máy
  milk cooling
  sự làm lạnh sữa
  natural cooling
  sự làm lạnh tự nhiên
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh khi vận chuyển
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh transit
  over-the-road refrigeration [cooling]
  sự làm lạnh trên đường
  panel cooling
  sự làm lạnh bằng panen
  panel cooling
  sự làm lạnh kiểu panel
  paraelectric cooling
  sự làm lạnh paraelectric
  rapid cooling
  sự làm lạnh nhanh
  re-cooling
  sự làm lạnh lại
  refrigerated cooling
  sự làm lạnh nhân tạo
  refrigerator car cooling
  sự làm lạnh ôtô
  regenerative cooling
  sự làm lạnh tái sinh
  room cooling
  sự làm lạnh phòng
  salt-ice cooling
  sự làm lạnh bằng đá-muối
  sensible heat cooling
  sự làm lạnh thải nhiệt hiện
  separate cooling
  sự làm lạnh tách riêng
  spontaneous refrigerant cooling
  sự làm lạnh môi chất (do dãn nở) tự phát
  spot cooling
  sự làm lạnh cục bộ
  spray cooling
  sự làm lạnh bằng phun
  spray cooling
  sự làm lạnh phun
  staged evaporative cooling
  sự làm lạnh bay hơi (khuếch tán) từng cấp
  standby cooling
  sự làm lạnh dự phòng
  steady cooling
  sự làm lạnh (ở trạng thái) ổn định
  still air cooling
  sự làm lạnh không khí tĩnh
  sudden cooling
  sự làm lạnh đột ngột
  thermoelectric cooling
  sự làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric water chilling (cooling)
  sự làm lạnh nước nhiệt điện
  total cooling
  sự làm lạnh toàn bộ
  total cooling
  sự làm lạnh tổng (thể)
  transit cooling
  sự làm lạnh transit
  transit cooling
  sự làm lạnh trên đường
  two-phase cooling
  sự làm lạnh hai pha
  uniflow cooling
  sự làm lạnh cùng chiều
  uniform cooling
  sự làm lạnh đều đặn
  vacuum cooling
  sự làm lạnh chân không
  vaporization cooling
  sự làm lạnh bằng hơi
  vaporization cooling
  sự làm lạnh bay hơi
  vortex cooling
  sự làm lạnh ống xoáy
  water cooling
  sự làm lạnh nước
  water ice cooling
  sự làm lạnh bằng nước đá
  sự làm mát
  sự làm nguội
  adiabatic air cooling
  sự làm nguội đoạn nhiệt
  artificial cooling
  sự làm nguội nhân tạo
  chemical cooling
  sự làm nguội (kiểu) hóa học
  clinker cooling
  sự làm nguội clinke
  dripping cooling plant
  sự làm nguội bằng tưới
  dry cooling
  sự làm nguội khô
  emergency cooling
  sự làm nguội khẩn cấp
  flash cooling
  sự làm nguội tức thời
  forced-air cooling
  sự làm nguội bằng khí
  fuel cooling
  sự làm nguội nhiên liệu
  pot cooling
  sự làm nguội nồi
  shower cooling
  sự làm nguội bằng phun (tưới)
  spiral-mold cooling
  sự làm nguội bằng khuôn xoắn ốc
  splat cooling
  sự làm nguội bằng phun
  spray cooling
  sự làm nguội bằng phun (tưới)
  surface cooling
  sự làm nguội bề mặt
  two-phase cooling
  sự làm nguội hai pha
  unequal cooling
  sự làm nguội không đều
  wall cooling
  sự làm nguội bằng vách (thành)
  water cooling
  sự làm nguội bằng nước
  water cooling
  sự làm nguội nước

  Kinh tế

  nước muối cặn
  sự làm lạnh
  air blast cooling
  sự làm lạnh dòng không khí lạnh
  air cooling
  sự làm lạnh không khí
  air-cooling
  sự làm lạnh bằng không khí
  atmospheric cooling
  sự làm lạnh nước ngưng ở áp suất thường
  brine circulation cooling
  sự làm lạnh dung dịch muối
  brine cooling
  sự làm lạnh dịch muối
  churn immersion cooling
  sự làm lạnh (sữa) trong thùng
  comfort cooling
  sự làm lạnh thuận tiện
  contact cooling
  sự làm lạnh tiếp xúc
  direct expansion cooling
  sự làm lạnh trực tiếp bằng hơi cay tác nhân lạnh
  evaporation cooling
  sự làm lạnh trực tiếp bằng bay hơi
  evaporative cooling
  sự làm lạnh trực tiếp bằng bay hơi
  flash cooling
  sự làm lạnh nhanh
  immersion cooling
  sự làm lạnh nhận chìm
  in-churn cooling
  sự làm lạnh trong thùng
  interrupted cooling
  sự làm lạnh phân cấp
  interstage cooling
  sự làm lạnh trung gian
  mash cooling
  sự làm lạnh ngâm

  Xây dựng

  sự làm sạch, sự làm nguội, sự làm mát

  Cơ - Điện tử

  Sự làm nguội, sự làm mát, sự làm lạnh

  Địa chất

  sự làm nguội, sự làm mát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X