• /´ku:pə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quán rượu nổi (cho những người đánh cá ở Bắc hải) ( (cũng) coper)
  Thợ đóng thùng
  dry cooper
  thợ đóng thùng đựng đồ khô (lạc, đậu...)
  wet cooper
  thợ đóng thùng đồ lỏng (dầu, mật...)
  Thợ chữa thùng
  Người làm xô, người làm chậu ( (cũng) white cooper)
  Người bán rượu lẻ ( (cũng) wine cooper)
  Bia đen trộn lẫn bia nâu
  Người làm nghề đóng rượu (vào thùng, chai)

  Ngoại động từ

  Chữa (thùng), đóng đáy (thùng)
  Cho vào thùng
  to cooper up
  sửa sang, vá víu (cái gì...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công nhân rót vào chai
  nghề rót vào chai
  phân xưởng rót chai
  thợ chữa khẩn cấp
  thợ đóng thùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X