• Hóa học & vật liệu

    tinh lọc bằng đồng

    Giải thích EN: A refining process that uses cupric chloride to oxidize mercaptans in petroleum. Giải thích VN: Một quy trình tinh lọc sử dụng clourua đồng để cxy hóa meaptant trong dầu khí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X