• Kỹ thuật chung

  chão
  điện thoại không dây
  Cordless Telephone/Telephony (CT)
  Máy điện thoại/Điện thoại không dây
  Digital Cordless Telephone (DCT)
  điện thoại không dây số, Điện thoại kéo dài số
  Digital European Cordless Telephone (DECT)
  điện thoại không dây số của châu Âu
  European Analogue Cordless Telephone System
  Hệ thống điện thoại không dây tương tự của châu Âu
  Second generation cordless telephone, Digital
  điện thoại không dây thế hệ thứ 2, kỹ thuật số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X