• /´ænə¸lɔg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật tương tự, lời tương tự

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tương tự, hệ mô hình hoá
  electromechanic(al) analogue
  (máy tính ) mô hình điện cơ
  hydraulic analogue
  mô hình thuỷ lực
  physical analogue
  (máy tính ) mô hình vật lý
  pneumatic analogue
  mô hình khí lực

  Kỹ thuật chung

  sự tương tự

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X