• /,kɔrə'gei∫nn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gấp nếp; sự nhăn lại

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nếp nhăn
  nhãn
  corrugation process
  sự làm nhăn
  lượn sóng nhăn
  gấp nếp
  gợn sóng
  surface corrugation
  bề mặt gợn sóng
  hình sóng
  sự gợn sóng
  sự nhăn
  sự tạo nếp nhăn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X