• /kɔstiɳ/

  Cơ khí & công trình

  sự tính giá thành

  Xây dựng

  dự chi
  dự toán chi phí

  Kỹ thuật chung

  đánh giá
  dự toán
  ước lượng

  Kinh tế

  cách tính giá thành
  cách tính phí tổn
  process costing
  cách tính phí tổn từng công đoạn gia công
  định giá thành
  costing method
  phương pháp định giá thành
  operation costing
  định giá thành hợp đồng sản xuất
  standard costing
  định giá thành chuẩn
  sự định phí tổn
  contract costing
  sự định phí tổn theo tiến độ công trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X