• /'kɔntrækt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết
  marriage contract
  giấy giá thú
  to bind oneself by contract
  cam kết bằng hợp đồng
  a contract for a supply of coal
  hợp đồng cung cấp than
  social contract
  khế ước xã hội
  Sự ký hợp đồng, sự ký giao kèo, việc bỏ thầu, việc đấu giá
  to make (enter into) a contract with
  ký hợp đồng với
  to put up to contract
  cho bỏ thầu, cho đấu giá
  the contract for a bridge
  việc bỏ thầu xây một cái cầu
  to put work out to contract
  cho thầu một công việc
  to place (give out) the contract for an undertaking
  ký hợp đồng để cho ai thầu một công việc
  to get (win, secure) a contract for something
  thầu được một công việc gì

  Ngoại động từ

  k”n'tr“kt
  đính ước, giao ước, kết giao
  to contract a friendship
  kết bạn
  Nhiễm, mắc, tiêm nhiễm
  to contract bad habits
  nhiễm thói xấu
  to contract debts
  mắc nợ
  to contract a serious illness
  mắc bệnh nặng
  Ký giao kèo, thầu (làm việc gì)
  to contract to build a bridge
  thầu xây dựng một cái cầu

  Nội động từ

  Ký giao kèo, ky hợp đồng, thầu
  to contract for a supply of something
  thầu cung cấp cái gì

  Động từ

  Thu nhỏ lại, co lại, rút lại, chụm lại, teo lại
  to contract a muscle
  làm co bắp cơ
  to contract the heart
  làm co bóp trái tim
  (nghĩa bóng) làm đau lòng
  his intellect seems to contract
  (nghĩa bóng) trí thông minh của anh ấy dường như là co hẹp lại (cùn gỉ đi)
  (ngôn ngữ học) rút gọn
  contracted word
  từ rút gọn (ví dụ can't thay cho cannot)

  Cấu trúc từ

  to contract oneself out of
  thoả thuận trước mà tránh, thoả thuận trước mà miễn (việc gì)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Hợp đồng
  The promises, duties and obligations of parties concluded to create a binding legal relationship
  Là các cam kết, nghĩa vụ và trách nhiệm được các bên nhất trí làm cơ sở pháp lý ràng buộc giữa các bên

  Cơ khí & công trình

  sự phay biên dạng

  Toán & tin

  co rút ngắn

  Xây dựng

  khế ước

  Điện

  ký hợp đồng

  Kỹ thuật chung

  co rút lại
  hợp đồng
  acceptance contract
  hợp đồng nghiệm thu
  agency contract
  hợp đồng đại lý
  Assignment of Contract
  chuyển nhượng hợp đồng
  award of a contract
  sự ký một hợp đồng
  bandwidth contract
  hợp đồng về dải tần
  bill of quantities contract
  hợp đồng biểu khối lượng
  bottom hole contract
  hợp đồng hoàn thành giếng
  breach of contract
  sự vi phạm hợp đồng
  breach of contract
  vi phạm hợp đồng
  break of contract
  sự cắt hợp đồng
  break of contract
  sự hủy hợp đồng
  business co-operation contract
  hợp đồng hợp tác kinh doanh
  Civil Works Contract
  hợp đồng xây dựng
  condition of contract
  điều khoản (của) hợp đồng
  conditions of contract
  các điều kiện hợp đồng
  construction management contract
  hợp đồng quản lý thi công
  construction management contract
  hợp đồng quản lý xây dựng
  contract (buildingcontract)
  hợp đồng (xây dựng)
  Contract Agreement
  thỏa thuận hợp đồng
  contract amount
  tổng giá trị hợp đồng
  contract bond
  giấy bảo đảm hợp đồng
  contract clause
  điều khoản hợp đồng
  contract design
  bản kế hoạch hợp đồng
  contract document
  hồ sơ hợp đồng
  contract documentation (landscaping)
  văn kiện hợp đồng (cảnh quan)
  contract documents
  hồ sơ hợp đồng
  contract drilling
  khoan theo hợp đồng
  contract in due form
  hợp đồng hợp lệ
  contract letting
  sự ký một hợp đồng
  contract period
  kỳ hạn hợp đồng
  contract price
  giá hợp đồng
  Contract Price, sufficiency of
  tính đầy đủ của giá hợp đồng
  contract purchase
  sự mua theo hợp đồng
  contract tariff
  biểu giá hợp đồng
  contract time
  thời gian hợp đồng
  contract under pain of forfeit
  hợp đồng kiểu khoán
  contract unit
  điều khoản hợp đồng
  cost plus contract
  hợp đồng bổ sung chi phí
  delivery contract
  hợp đồng giao hàng
  demolition contract
  hợp đồng phá hủy
  design contract
  hợp đồng thiết kế
  Disagreement on adjustment of the Contract Price
  bất đồng về điều chỉnh giá hợp đồng
  drilling contract
  hợp đồng khoan
  End Of Content/ Conversion/ Contract/ Cylinder (EOC)
  Kết thúc nội dung/Chuyển đổi/Hợp đồng/trụ
  expertise contract
  hợp đồng chuyên gia
  firm price contract
  hợp đồng khoán sản phẩm
  fixed price contract
  hợp đồng giá cố định
  form of contract
  hình thức hợp đồng
  freight transport contract
  hợp đồng vận chuyển hàng hóa
  general contract
  hợp đồng thầu tổng thể
  general contract
  hợp đồng tổng quát
  general contract
  hợp đồng tổng thầu
  labour contract
  hợp đồng lao động
  Law to which Contract Subject
  luật áp dụng cho hợp đồng
  Legal Contract
  hợp đồng hợp pháp
  let a contract
  lập một hợp đồng
  long term contract
  hợp đồng dài hạn
  lump-sump contract
  hợp đồng khoán trọn gói
  maintenance contract
  hợp đồng bảo dưỡng
  maintenance contract
  hợp đồng bảo trì
  maintenance contract
  hợp đồng sửa chữa
  management contract
  hợp đồng kinh doanh
  management contract
  hợp đồng quản lý
  modification of contract of carriage
  sửa đổi hợp đồng vận chuyển
  no increase in contract price
  không được tăng giá hợp đồng
  prime cost contract
  hợp đồng theo giá vốn
  quality of service agreement, contract
  hợp đồng về chất lượng dịch vụ
  rental contract
  hợp đồng cho thuê
  separate contract
  hợp đồng theo từng khoản
  study contract
  hợp đồng nghiên cứu
  Sufficiency of Contract Price
  tính đầy đủ của giá hợp đồng
  supply contract
  hợp đồng cung cấp
  supply contract
  hợp đồng cung ứng
  term of contract
  các điều khoản trong hợp đồng
  Termination of Contract by Employer
  chủ công trình kết thúc hợp đồng
  terms of a contract
  các điều kiện hợp đồng
  to be awarded a contract
  giành được hợp đồng
  turnkey contract
  hợp đồng chìa khóa trao tay
  unit price contract
  hợp đồng theo giá đơn vị
  Work to be in Accordance with the Contract
  thi công phải theo đúng hợp đồng
  giao kèo
  rút ngắn

  Kinh tế

  giao kèo
  gaming contract
  giao kèo đánh bạc
  giao ước
  contract note
  phiếu giao ước
  gaming contract
  giao ước cá cược
  wagering contract
  giao ước cá cược
  giấy ký kết
  hiệp ước
  contract in restraint of trade
  hiệp ước hạn chế mậu dịch
  union contract
  hiệp ước công đoàn
  hợp đồng
  abide by the contract (to...)
  tuân thủ hợp đồng
  abolish a contract (to...)
  bãi bỏ một hợp đồng
  action for annulment of contract
  tố tụng xin hủy bỏ hợp đồng
  action founded in contract
  tố tụng dựa trên hợp đồng
  ad referendum contract
  dự thảo hợp đồng
  ad referendum contract
  hợp đồng còn chờ nghiên cứu các điều khoản phụ
  adjustable price contract
  hợp đồng theo giá linh hoạt (có thể đổi)
  administrative contract
  hợp đồng quản lý
  adoption of contract
  chấp nhận hợp đồng
  adoption of contract
  sự chấp nhận hợp đồng
  advance money (ona contract)
  tiền ứng trước (cho hợp đồng)
  aleatory contract
  hợp đồng bảo hiểm
  aleatory contract
  hợp đồng may rủi
  alternation of contract
  thay đổi hợp đồng
  amendment of a contract
  sự sửa đổi một hợp đồng
  anticipated breach of contract
  sự vi phạm trước hợp đồng
  as per contract
  theo hợp đồng
  assignable contract
  hợp đồng có thể chuyển nhượng
  assignment of processing contract
  chuyển nhượng hợp đồng gia công
  at civil law contract
  hợp đồng dân sự
  auditing contract
  hợp đồng kiểm toán
  automation contract
  hợp đồng về tự động hóa
  avoidance of contract
  hủy hợp đồng
  award of contract
  sự ký hợp đồng
  balance of buying contract
  số dư của hợp đồng mua
  bare contract
  hợp đồng không đền bù
  barter contract
  hợp đồng đổi hàng
  basis contract
  hợp đồng cơ bản
  basis contract
  hợp đồng tiêu chuẩn hàng giao xong
  bidding contract
  hợp đồng đấu giá
  bilateral contract
  hợp đồng song biên
  bilateral contract
  hợp đồng song phương
  binding contract
  hợp đồng không thể hủy ngang
  blanket contract
  hợp đồng trọn gói (giữa công ty quảng cáo và người môi giới)
  bona fide contract
  hợp đồng có thiện ý
  bond contract
  hợp đồng trái phiếu
  bottomry contract
  hợp đồng vay cầm tàu
  bought contract
  hợp đồng mua
  breach a contract [[]] (to...)
  vi phạm một hợp đồng
  breach of contract
  hủy hợp đồng
  breach of contract
  sự vi phạm hợp đồng
  breach of contract
  vi phạm hợp đồng
  broker's contract
  hợp đồng của người môi giới
  broker's contract
  hợp đồng mãi biện (buôn bán ăn hoa hồng)
  broker's contract note
  tờ hợp đồng của người môi giới chứng khoán
  building contract
  hợp đồng nhận thầu (xây dựng)
  bulk purchase contract
  hợp đồng thu mua số lượng lớn
  bulk sale contract
  hợp đồng bán số lượng lớn
  burden of contract
  trách nhiệm thực hiện hợp đồng
  business contract
  hợp đồng thương mại
  buying contract
  hợp đồng mua
  by contract
  theo hợp đồng
  cancel a contract [[]] (to...)
  hủy bỏ một hợp đồng
  cancellation of a contract
  hủy hợp đồng
  cancellation of a contract
  thủ tiêu một hợp đồng
  capital loan contract
  hợp đồng vay vốn
  carriage contract
  hợp đồng vận tải
  carry out a contract [[]] (to...)
  thực hiện một hợp đồng
  charter contract
  hợp đồng thuê bao
  clause of the contract
  điều khoản hợp đồng
  collective contract of labour
  hợp đồng lao động tập thể
  commercial contract
  hợp đồng thương mại
  commission contract
  hợp đồng hoa hồng
  commutative contract
  hợp đồng đối thương
  commutative contract
  hợp đồng đối thường
  company contract
  hợp đồng công ty
  compensation trade contract
  hợp đồng mậu dịch bù trừ
  complete contract method
  phương pháp hợp đồng hoàn thành (trong kế toán)
  completed contract method
  phương pháp hợp đồng đã được ký
  conclusion of a contract
  sự ký kết hợp đồng
  condition of (a) contract
  điều kiện của một hợp đồng
  conditional sale contract
  hợp đồng bán có điều kiện
  confirm a contract (to...)
  xác nhận hợp đồng
  consensual contract
  hợp đồng ưng thuận
  consensual contract
  hợp đồng ưng thuận (chỉ cần ưng thuận của hai bên)
  construction of the contract
  giải thích hợp đồng
  construction of the contract
  sự giải thích hợp đồng
  contract "binding in honour only"
  hợp đồng "chỉ ràng buộc danh dự"
  contract amendment
  văn bản sửa đổi một hợp đồng
  contract amount
  số tiền hợp đồng
  contract audit
  sự thẩm tra hợp đồng
  contract award date
  ngày ký kết hợp đồng
  contract bond
  giấy bảo đảm hợp đồng
  contract bond
  giấy đảm bảo hợp đồng
  contract by deed
  hợp đồng bằng chứng thư
  contract cancellation
  sự hủy bỏ hợp đồng
  contract cargo
  hàng chở hợp đồng
  contract carrier
  người chuyên chở theo hợp đồng
  contract clause
  điều khoản hợp đồng
  contract contents
  nội dung hợp đồng
  contract costing
  tính toán phí tổn hợp đồng
  contract date
  ngày thực hiện hợp đồng
  contract debt
  nợ hợp đồng
  contract deposit
  tiền bảo chứng hợp đồng
  contract for carriage of passengers
  hợp đồng chở khách
  contract for deed
  hợp đồng khế ước
  contract for goods
  hợp đồng đặt hàng
  contract for hire
  hợp đồng thuê
  contract for purchase
  hợp đồng mua hàng
  contract for sale
  hợp đồng bán
  contract for service
  hợp đồng lao vụ
  contract for the supply of labour
  hợp đồng cung ứng lao động
  contract furnishings
  đồ dùng hợp đồng
  contract goods
  hàng hóa hợp đồng
  contract grade
  phẩm cấp hợp đồng
  contract guarantee insurance
  bảo hiểm bảo đảm hợp đồng
  contract implementation
  sự thi hành hợp đồng
  contract in solemn form
  hợp đồng long trọng
  contract indemnity
  bồi thường hợp đồng
  contract insurance
  bảo hiểm hợp đồng
  contract insurance policy
  đơn bảo hiểm hợp đồng thầu
  contract interest
  tiền lãi hợp đồng quy định
  contract management
  quản lý hợp đồng
  contract manufacturing
  chế tạo theo hợp đồng
  contract market
  thị trường hợp đồng
  contract modification
  sự sửa đổi hợp đồng
  contract negotiation
  đàm phán hợp đồng
  contract note
  hợp đồng mua bán
  contract note
  phiếu hợp đồng
  contract number
  số hợp đồng
  contract of affreightment
  hợp đồng chuyên chở
  contract of affreightment
  hợp đồng nhận chở
  contract of affreightment
  hợp đồng thuê chở
  contract of affreightment
  hợp đồng thuê tàu
  contract of bailment
  hợp đồng gửi giữ
  contract of carriage
  hợp đồng chở hàng
  contract of carriage
  hợp đồng chuyên chở
  contract of carriage
  hợp đồng vận tải
  contract of consignment
  hợp đồng gửi bán
  contract of delivery
  hợp đồng giao hàng
  contract of employment
  hợp đồng lao động
  contract of engagement
  hợp đồng thuê mướn (nhân công)
  contract of guarantee
  hợp đồng bảo lãnh
  contract of hire of labour and services
  hợp đồng thuê lao động và dịch vụ
  contract of indemnity
  hợp đồng bồi thường
  contract of indemnity
  hợp đồng bồi thường tổn thất
  contract of insurance
  hợp đồng bảo hiểm
  contract of international sale of goods
  hợp đồng bán hàng quốc tế
  contract of lease
  hợp đồng thuê
  contract of loan
  hợp đồng vay mượn (tiền)
  contract of marriage
  hợp đồng kết hôn
  contract of notation
  hợp đồng đổi mới trái vụ
  contract of novation
  hợp đồng đổi mới trái vụ
  contract of ocean carriage
  hợp đồng vận tải biển
  contract of on-carriage
  hợp đồng vận chuyển tiếp theo (vận tải công-ten-nơ)
  contract of payment
  hợp đồng trả tiền
  contract of pledge
  hợp đồng cầm cố
  contract of pledge
  hợp đồng cầm đồ
  contract of purchase
  hợp đồng mua hàng
  contract of repayment
  hợp đồng trả lại tiền
  contract of sale
  hợp đồng bán
  contract of service
  hợp đồng phục vụ
  contract of services
  hợp đồng dịch vụ
  contract of tenancy
  hợp đồng thuê mướn (nhà đất...)
  contract of transfer of technology
  hợp đồng chuyển giao kỹ thuật
  contract on the transfer of know-how
  hợp đồng chuyển giao bí quyết kỹ thuật
  contract policy
  đơn bảo hiểm hợp đồng thầu
  contract price
  giá hợp đồng
  contract price list
  bảng giá hợp đồng
  contract provisions
  những quy định, các điều khoản hợp đồng
  contract quality
  chất lượng quy định theo hợp đồng
  contract rate
  suất cước hợp đồng
  contract rate system
  chế độ suất cước hợp đồng (của liên minh vận phí)
  contract register
  sổ đăng ký hợp đồng
  contract renewal
  thay đổi hợp đồng
  contract reserve
  tiền dự trữ theo quy định hợp đồng
  contract revenue
  thu nhập hợp đồng
  contract service
  dịch vụ hợp đồng
  contract specifications
  điều khoản hợp đồng
  contract stipulated price
  giá quy định theo hợp đồng
  contract stipulations
  các điều khoản hợp đồng
  contract stipulations
  điều quy định của hợp đồng
  contract supervisions
  sự giám sát hợp đồng
  contract supplies
  hang cung cấp theo hợp đồng
  contract supplies
  hàng cung cấp theo hợp đồng
  contract system
  chế độ cước hợp đồng
  contract system
  phương thức chuyên chở hợp đồng
  contract terms
  điều kiện hợp đồng
  contract to contract
  dự thảo hợp đồng
  contract to sell
  hợp đồng mua bán
  contract to sell
  hợp đồng mua bán (nhà, tàu, xe...)
  contract translation
  phiên dịch (theo) hợp đồng
  contract under negotiation
  hợp đồng đang đàm phán
  contract under seal
  hợp đồng có đóng dấu
  contract under seal
  hợp đồng được công chứng thị thực
  contract value
  giá trị hợp đồng
  contract voidable
  hợp đồng có thể hủy bỏ
  contract wage system
  chế độ tiền lương hợp đồng
  contract wages
  tiền lương hợp đồng
  contract weight
  trọng lượng theo hợp đồng
  contract with consideration
  hợp đồng có đền bù
  contract without consideration
  hợp đồng không có đền bù
  contract wording
  câu chữ hợp đồng
  contract wording
  đặt câu dùng từ trong hợp đồng
  contract work in process
  công trình hợp đồng chưa hoàn thành
  contract year
  năm hợp đồng
  contrary to the terms of the contract
  trái với điều kiện hợp đồng
  control contract
  hợp đồng điều hành
  cost plus contract
  hợp đồng cộng thêm phí
  cost plus contract
  hợp đồng vốn cộng lời
  cost plus fixed fee contract
  hợp đồng cộng vốn vào phí cố định
  cost reimbursement contract
  hợp đồng hoàn lại phí tổn
  countersigned contract
  hợp đồng ký áp
  cumulative contract
  hợp đồng đối thương
  cumulative contract
  hợp đồng đối thường
  cumulative contract
  hợp đồng giao hoán
  currency of contract
  thời hạn hợp đồng
  currency of the contract
  đồng tiền hợp đồng
  currency of the contract
  thời hạn hợp đồng
  damages for breach of contract
  tiền bồi thường vi phạm hợp đồng
  date of contract
  ngày ký hợp đồng
  declare the contract avoided (to...)
  tuyên bố hợp đồng vô hiệu
  delivery contract
  hợp đồng cung ứng
  depend on the terms of contract (to...)
  dựa vào điều khoản hợp đồng
  determination of contract
  sự chấm dứt hợp đồng
  direct contract
  hợp đồng trực tiếp (không qua các trung gian)
  discharge of (the) contract
  bỏ hợp đồng
  discharge of (the) contract
  sự giải trừ hợp đồng
  discharge of contract
  giải kết hợp đồng
  dissolution of contract
  sự giải trừ hợp đồng
  distribution contract
  hợp đồng phân phối
  distributor contract
  hợp đồng kinh tiêu
  divisible contract
  hợp đồng có thể phân chia
  document of contract
  giấy tờ hợp đồng
  drafted contract
  hợp đồng dự thảo
  draw up a contract (to...)
  thảo một hợp đồng
  due fulfilment of the contract
  thi hành đúng hợp đồng
  duration of contract
  thời gian hữu hiệu của hợp đồng
  duty-paid contract
  hợp đồng đã trả thuế
  economic contract
  hợp đồng kinh tế
  effective term of a signed contract
  thời gian hữu hiệu của hợp đồng đã ký
  emplementation of contract
  sự thực hiện hợp đồng
  employment contract
  hợp đồng lao động
  enquiries before contract
  điều tra trước khi ký hợp đồng
  essence of a contract
  cốt lõi của hợp đồng
  essence of a contract
  thực chất của hợp đồng
  essence of a contract
  thực chất của một hợp đồng
  ex contract
  tố tụng do vi phạm hợp đồng gây nên
  exchange contract
  hợp đồng hối đoái, đổi tiền
  exchange forward contract
  hợp đồng ngoại hối kỳ hạn
  exclusive dealing contract
  hợp đồng chuyên tiêu
  exclusive dealing contract
  hợp đồng giao dịch có tính biệt lập
  exclusive patronage contract
  hợp đồng chở bao, chờ mối
  execute a contract
  thực hiện hợp đồng
  execute a contract (to...)
  thực hiện hợp đồng
  execute contract terms (to...)
  thi hành điều khoản hợp đồng
  executed contract
  hợp đồng có hiệu lực thi hành ngay
  executed contract
  hơp đồng đã được thực hiện
  executed contract
  hợp đồng đã thực hiện
  executed contract
  hợp đồng được thực hiện
  execution of contract
  thực hiện hợp đồng
  execution of contract
  việc thực hiện hợp đồng
  executor contract
  hợp đồng chưa thực hiện
  expiration of a contract
  hết hạn hợp đồng
  expiration of a contract
  sự hết hạn hợp đồng
  expiration of contract
  sự hết hạn hợp đồng
  expiry date of a contract
  ngày hết hạn hợp đồng
  export by turnkey contract
  xuất khẩu theo phương thức hợp đồng bao trọn
  export contract
  hợp đồng xuất khẩu
  express contract
  hợp đồng minh thị
  express terms of the contract
  điều khoản minh bạch của hợp đồng
  extension of a contract
  việc gia hạn hợp đồng
  finance contract
  hợp đồng cấp vốn
  fixed price contract
  hợp đồng giá cố định
  fluctuating price contract
  hợp đồng giá lao động
  foreign exchange contract
  hợp đồng ngoại hối
  form contract
  hợp đồng mẫu
  formal contract
  hợp đồng chính thức
  formal contract
  hợp đồng chính thức tiêu chuẩn
  forward contract
  hợp đồng (giao hàng) dài hạn
  forward contract
  hợp đồng giao sau
  forward contract
  hợp đồng hàng hóa kỳ hạn
  forward contract
  hợp đồng kỳ hạn
  forward exchange contract
  hợp đồng ngoại hối kỳ hạn
  frame contract
  hợp đồng chưa định giá
  fraudulent clause (ina contract)
  điều khoản man trá (trong hợp đồng)
  free contract
  hợp đồng giao hàng miễn phí
  freedom of contract
  sự tự do ký hợp đồng
  frustration of contract
  giải kết hợp đồng
  frustration of contract
  sự giải tiêu hợp đồng
  frustration of contract
  sự trắc trở hợp đồng
  fulfil the contract
  thi hành hợp đồng
  full-time contract
  hợp đồng làm việc toàn thời gian
  fundamental breach of contract
  sự vi phạm căn bản hợp đồng
  futures contract
  hợp đồng kỳ hạn
  goods of the contract description
  hàng hóa ăn khớp với quy định trong hợp đồng
  guaranteed income contract
  hợp đồng bảo đảm thu nhập
  hazardous contract
  hợp đồng bấp bênh
  hedging contract
  hợp đồng mua bán đặt rào
  hedging contract
  hợp đồng mua bán rào
  hire contract
  hợp đồng thuê
  hire-purchase contract
  hợp đồng thuê mua
  hire-purchase contract
  hợp đồng thuê-mua
  hiring contract
  hợp đồng cho thuê
  illegal contract
  hợp đồng bất hợp pháp
  illegal contract
  hợp đồng không hợp pháp
  implied contract
  hợp đồng mặc nhiên
  implied contract
  hợp đồng ngụ ý
  import contract
  hợp đồng nhập khẩu
  inclusive building contract
  hợp đồng thầu xây dựng
  inclusive building contract
  hợp đồng xây dựng bao khoán
  incomplete contract
  hợp đồng không đầy đủ
  inducement to break a contract
  tội xúi giục phá vỡ hợp đồng
  infant's contract
  hợp đồng vị thành niên
  infant's contract
  hợp đồng vô hiệu
  infringement of contract
  sự vi phạm hợp đồng
  infringer of contract
  người vi phạm hợp đồng
  innominate contract
  hợp đồng chưa có tên
  installment contract
  hợp đồng bán trả góp
  installment contract
  hợp đồng trả dần (trả góp)
  installment sales contract
  hợp đồng bán chia dần từng loạt
  instalment contract
  hợp đồng trả dần
  instalment contract
  hợp đồng trả góp
  insurance contract
  hợp đồng bảo hiểm
  interest rate contract
  hợp đồng lãi suất
  interpretation of a contract
  sự giải thích một hợp đồng
  invalid contract
  hợp đồng vô hiệu
  invalidate a contract
  hủy bỏ hợp đồng
  invalidity of a contract
  sự vô hiệu của hợp đồng
  keep a contract
  tuân thủ hợp đồng
  keep a contract (to...)
  tuân thủ hợp đồng
  keep to the terms of the contract
  tuân thủ điều khoản hợp đồng
  know-how contract
  hợp đồng kỹ thuật chuyên môn
  labor contract
  hợp đồng lao động
  labour contract
  hợp đồng lao động
  labour contract
  hợp đồng lao động, khế ước lao động
  land contract
  hợp đồng (chuyển nhượng đất đai)
  land contract
  hợp đồng đất đai
  lawful contract
  hợp đồng hợp pháp
  leasing contract
  hợp đồng cho thuê tài sản
  legal contract
  hợp đồng hợp pháp
  leonine contract
  hợp đồng giành phần hơn
  life of contract
  thời hạn của hợp đồng
  long contract
  hợp đồng chờ giá lên
  long term labor contract
  hợp đồng lao động dài hạn
  long-term freight contract
  hợp đồng chuyên chở dài hạn
  long-term labour contract
  hợp đồng lao động dài hạn
  lump-sum contract
  hợp đồng trọn gói
  macro contract
  hợp đồng số lượng lớn
  major union contract
  hợp đồng công đoàn chính
  management contract
  hợp đồng quản trị
  master contract
  hợp đồng chính
  model contract
  hợp đồng mẫu
  model contract
  hợp đồng tiêu chuẩn
  modification of contract
  sửa đổi hợp đồng
  mortgage contract
  hợp đồng thế chấp
  multilateral contract
  hợp đồng đa phương
  naked contract
  hợp đồng không đền bù
  negotiable contract
  hợp đồng đã thương lượng
  negotiation of contract terms
  đàm phán điều kiện hợp đồng
  non-commercial contract
  hợp đồng phi thương mại
  non-contract rate
  cước không hợp đồng
  nude contract
  hợp đồng không đền bù
  object of a contract
  đối tượng của hợp đồng
  offer of a contract
  sự đề nghị ký kết hợp đồng
  open contract
  hợp đồng ngỏ
  open-end contract
  hợp đồng để ngỏ
  open-end contract
  hợp đồng không điều kiện
  open-ended contract
  hợp đồng để ngỏ không hạn chế
  Option Contract
  hợp đồng quyền chọn
  option exchange contract
  hợp đồng ngoại hối có quyền chọn
  option exchange contract
  hợp đồng ngoại hối lựa chọn
  optional forward exchange contract
  hợp đồng hối đoái kỳ hạn tùy chọn
  oral contract
  hợp đồng miệng
  outstanding contract
  hợp đồng chưa thi hành
  parol contract
  hợp đồng miệng
  part-time contract
  hợp đồng làm việc không toàn thời gian
  partial discharge (ofthe contract)
  thực hiện một phần (hợp đồng)
  partial payment on contract in process
  trả tiền một phần trong thời gian thực hiện hợp đồng
  penalty for non-performance pf contract
  bồi khoản vi ước (tiền phạt không thi hành hợp đồng)
  pending contract
  hợp đồng chưa thực hiện
  perform a contract
  thực hiện một hợp đồng
  perform a contract [[]] (to...)
  thực hiện một hợp đồng
  performance of a contract
  sự thực hiện hợp đồng
  period contract
  hợp đồng định kỳ
  period of contract
  thời gian hữu hiệu của hợp đồng
  periodic purchase deferred contract
  hợp đồng mua định kỳ trả sau
  permanent full-time contract
  hợp đồng làm việc toàn thời gian không xác định
  pre-contract
  tiền hợp đồng
  prenuptial contract
  hợp đồng trước hôn nhân
  price contract
  hợp đồng giá cả
  prime contract
  hợp đồng chính
  prior contract
  hợp đồng trước
  privity of contract
  quan hệ hợp đồng
  processing deal contract
  hợp đồng gia công
  product in hand turnkey contract
  hợp đồng sản phẩm trao tay
  production sharing contract
  hợp đồng chia sản phẩm
  project contract
  hợp đồng công trình
  property accumulation savings contract
  hợp đồng tiết kiệm tích lũy tài sản
  provisional contract
  hợp đồng tạm
  psychological contract
  hợp đồng tâm lý (chỉ sự gắn kết về tâm lý của thành viên trong một tổ chức, dùng để phân biệt với hợp đồng bằng văn bản)
  public contract
  hợp đồng hành chính
  purchase contract
  hợp đồng mua
  purchase contract
  hợp đồng mua (hàng hóa, chứng khóan)
  quantity contract
  hợp đồng số lượng (chưa định giá)
  quantity contract
  hợp đồng về số lượng (chưa định giá)
  quasi contract (quasi-contract)
  chuẩn hợp đồng
  quasi-contract
  gần như là hợp đồng
  quasi-contract
  hợp đồng bán chính thức
  ratification of agent's contract
  sự phê chuẩn hợp đồng ký kết với người đại lý
  ratify a contract
  chuẩn nhận một hợp đồng
  ratify a contract (to...)
  chuẩn nhận một hợp đồng
  real contract
  hợp đồng hiện vật
  real contract
  hợp đồng thực tế
  reciprocal contract
  hợp đồng đôi bên cùng có lợi
  reciprocal contract
  hợp đồng hỗ huệ
  resale contract
  hợp đồng bán lại
  rescind a contract
  hủy bỏ một hợp đồng
  rescind a contract (to...)
  hủy bỏ một hợp đồng
  rescission of contract
  sự bãi bỏ, giải hiệu một hợp đồng
  respect a clause in a contract
  tôn trọng một điều khoản trong hợp đồng
  respect a clause in a contract (to...)
  tôn trọng một điều khoản trong hợp đồng
  revise a contract
  sửa đổi một hợp đồng
  revise a contract (to...)
  sửa đổi một hợp đồng
  revision of contract
  sự sửa đổi hợp đồng
  rights granted by contract
  quyền lợi theo hợp đồng
  run out a contract (to...)
  hết hạn hợp đồng
  running contract
  hợp đồng đang tiến hành
  sale contract
  hợp đồng bán
  sale contract
  hợp đồng bán hàng
  sales and purchase contract
  hợp đồng mua bán
  sales and purchase contract
  hợp đồng mua-bán
  schedule to a contract
  phụ kiện hợp đồng
  selling contract
  hợp đồng bán hàng
  serious breach of contract
  sự vi phạm nghiêm trọng hợp đồng
  service contract
  hợp đồng sự vụ
  service contract
  hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng
  service contract
  hợp đồng dịch vụ
  service contract
  hợp đồng lao động
  service contract
  hợp đồng thuê mướn
  severable contract
  hợp đồng có thể chia cắt (phân ra để thực hiện)
  short contract
  hợp đồng bán khống
  short-selling contract
  hợp đồng bán khống
  signing of a contract
  sự ký một hợp đồng
  signing of the contract
  việc ký (kết) hợp đồng
  simple contract
  hợp đồng đơn thuần
  simple contract
  hợp đồng không thế chấp
  simple contract
  hợp đồng thông thường
  sole agency contract
  hợp đồng đại lý độc quyền
  sole contract
  hợp đồng độc quyền
  special appointment contract
  hợp đồng nhận thầu chỉ định
  specialty contract
  hợp đồng thành văn
  specialty contract
  hợp đồng đặc chủng
  specific contract
  hợp đồng cá biệt
  specification of a contract
  điều quy định của hợp đồng
  specifications of a contract
  những điều quy định của hợp đồng
  spot contract
  hợp đồng giao ngay
  spot contract
  hợp đồng giao ngay (về hàng hóa, chính khoán, ngoại hối...)
  spot contract
  hợp đồng giao ngay (về hàng hóa, chứng khóan, ngoại hối...)
  standard contract
  hợp đồng tiêu chuẩn
  standard contract provisions
  điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn
  standard-time work contract
  hợp đồng làm việc theo thời gian tiêu chuẩn
  stipulate in a contract
  quy định bằng hợp đồng
  stipulated in a contract (to....)
  quy định bằng hợp đồng
  strict adherence to the contract
  sự tuân thủ nghiêm ngặt, chặt chẽ hợp đồng
  string contract
  hợp đồng mua bán lòng vòng
  string contract
  hợp đồng mua bán vòng vo
  subject to contract
  tùy thuộc vào hợp đồng (chính thức)
  subject to contract
  tùy thuộc vào hợp đồng chính thức
  supplementary contract
  hợp đồng bổ sung
  supply contract
  hợp đồng cung cấp
  supply of contract labour
  sự cung cấp lao động theo hợp đồng
  supply of contract labour
  sự cung cấp lao đông theo hợp đồng (sự nhận làm khoán)
  synallagmatic contract
  hợp đồng song biên
  synallagmatic contract
  hợp đồng song vụ
  take- or- pay contract
  hợp đồng nhận trực tiếp hay trả lại
  take-or-pay contract
  hợp đồng nhận mua hay thanh toán
  temporary contract
  hợp đồng làm việc tạm thời
  tender to contract cover
  từ đấu thầu đến ký kết hợp đồng bảo hiểm
  term of contract
  hạn hợp đồng
  terminable contract
  hợp đồng có thể kết thúc
  terminal contract
  hợp đồng kỳ hạn
  termination of a contract
  sự chấm dứt hợp đồng
  terms and conditions of a contract
  điều kiện ký kết hợp đồng
  terms of a contract
  điều kiện hợp đồng
  terms of the contract
  điều khoản hợp đồng
  to arrive contract
  hợp đồng "hàng đến"
  to arrive contract
  hợp đồng giao hàng tại nơi đến
  total contract value
  tổng giá trị hợp đồng
  training contract
  hợp đồng dạy nghề
  training contract
  hợp đồng học việc
  transport contract
  hợp đồng vận tải
  turnkey contract
  hợp đồng "mở khoá"
  turnkey contract
  hợp đồng "mở khóa"
  turnkey contract
  hợp đồng bao thầu toàn bộ
  turnkey contract
  hợp đồng chìa khóa trao tay
  tying contract
  hợp đồng ràng buộc
  tying contract
  hợp đồng bán có điều kiện
  tying contract
  hơp đồng bán kèm
  tying contract
  hợp đồng bán kèm
  tying contract
  hợp đồng cột chặt
  tying contract
  hợp đồng ước thúc
  uncompleted contract
  hợp đồng không hoàn thành, không thực hiện dầy đủ
  under the terms of the contract
  theo các điều kiện của hợp đồng
  underlying futures contract
  hợp đồng futures cơ sở
  underlying futures contract
  hợp đồng kỳ hạn cơ sở
  underwrite a contract
  đảm bảo một hợp đồng
  underwrite a contract (to....)
  đảm bảo một hợp đồng
  underwriting contract
  hợp đồng bao tiêu chứng khoán
  unenforceable contract
  hợp đồng không có giá trị thi hành
  unfair contract
  hợp đồng không công bình
  unilateral contract
  hợp đồng (nghĩa vụ) đơn phương
  unilateral contract
  hợp đồng đơn phương
  valid contract
  hợp đồng có giá trị pháp lý
  valid contract
  hợp đồng có hiệu lực
  valid contract
  hợp đồng hữu hiệu
  vary the terms of a contract
  sửa đổi các điều khoản của hợp đồng
  verbal contract
  hợp đồng miệng
  void a contract
  hủy bỏ một hợp đồng
  void contract
  hợp đồng vô giá trị
  void contract
  hợp đồng vô hiệu
  voidable contract
  hợp đồng có thể hủy
  voidable contract
  hợp đồng có thể hủy bỏ
  wagering contract
  hợp đồng đánh cuộc
  warehouse deposit contract
  hợp đồng gửi kho
  within the limit of contract
  trong phạm vi hợp đồng
  written contract
  hợp đồng thành văn

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Agreement, understanding, deal, bargain, arrangement,pact, commitment, obligation, compact: We have just signed acontract to supply office equipment to a new electronicscompany.
  V.
  Engage, agree, promise, covenant, undertake: Ourcompany contracted to maintain the roads in this area.
  Catch,acquire, get, come down with, develop, become infected with,Brit go down with: Eunice contracted diphtheria.
  Diminish,shrink, draw together, roll (oneself), narrow, squeeze,constrict, compress, condense, decrease, reduce: Whendisturbed, the animal contracts itself into a ball.
  Wrinkle,knit, crease, corrugate, pucker: His brow contracted into afrown.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A written or spoken agreement between two ormore parties, intended to be enforceable by law.
  A documentrecording this.
  Marriage regarded as a binding commitment.
  Bridge etc. an undertaking to win the number of tricks bid.
  V.
  Tr. & intr. make or become smaller.
  A intr. (usu.foll. by with) make a contract. b intr. (usu. foll. by for, orto + infin.) enter formally into a business or legalarrangement. c tr. (often foll. by out) arrange (work) to bedone by contract.
  Tr. catch or develop (a disease).
  Tr.form or develop (a friendship, habit, etc.).
  Tr. enter into(marriage).
  Tr. incur (a debt etc.).
  Tr. shorten (a word)by combination or elision.
  Tr. draw (one's muscles, brow,etc.) together.
  Contractive adj. [earlier as adj., = contracted: OF, f. Lcontractus (as COM-, trahere tract- draw)]

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X