• /´kauntə¸kʌrənt/

  Điện

  ngược dòng
  dòng điện ngược

  Kỹ thuật chung

  đối lưu
  dòng ngược
  countercurrent classifier
  máy phân cấp dòng ngược
  countercurrent classifier
  máy phân loại dòng ngược
  countercurrent diffusion plant
  thiết bị khuếch tán dòng ngược
  countercurrent process
  quá trình dòng ngược
  countercurrent spray dryer
  máy xịt khô dòng ngược

  Địa chất

  dòng ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X