• /spreɪ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cành nhỏ (của cây mộc, cây thảo có cả lá và hoa)
  a spray of peach-tree
  cành đào
  Cành thoa; vật trang trí nhân tạo có hình dạng cành nhỏ
  a spray of diamonds
  cành thoa kim cương
  Chùm hoa.. được cắt ra và sắp xếp lại một cách hấp dẫn (làm đồ trang trí trên quần áo..)
  she carried a spray of pink roses
  cô ta cầm một bó hoa hồng màu hồng
  Bụi nước (ở sóng tung lên, hoặc ở bình bơm phun ra...)
  sea spray
  bụi nước biển
  Chất lỏng dưới dạng bụi do một thiết bị đặc biệt phun ra dưới áp suất (nước hoa, thuốc trừ sâu...)
  fly-spray
  thuốc phun diệt ruồi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy, ống, bình phun, xịt, bơm (nước hoa, thuốc trừ sâu...)
  Cái tung ra như bụi nước
  a spray of fireworks
  pháo hoa tung ra

  Ngoại động từ

  Bơm, phun, xịt, xì (thuốc trừ sâu...)
  spraying paint on her car
  xì sơn lên xe hơi của cô ta

  Nội động từ

  ( + out) ( over, across) bắn tung toé, phun ra thành hạt nhỏ li ti (chất lỏng)
  water sprayed out over the floor
  nước bắn tung toé khắp sàn nhà

  Hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  chất phun
  protective spray material
  chất phun bảo vệ
  phun sơn xì
  tia phun (sơn xì)

  Giao thông & vận tải

  bụi nước (biển)

  Xây dựng

  bụi dầu
  máy sơn sì
  vật rời
  vật vụn

  Điện lạnh

  phun bụi nước
  water spray
  phun (bụi) nước

  Kỹ thuật chung

  bồi đắp
  bơm phun
  spray pump
  bơm phun mù
  bọt
  bụi nước
  salt spray
  sự phun bụi nước muối
  spray hood
  nắp chắn bụi nước
  spray hood
  nắp chụp chắn bụi nước
  water spray
  phun (bụi) nước
  water spray system
  hệ thống phun bụi nước
  cái phun mù
  chùm vật đúc
  dụng cụ phun, bình phun, xịt

  Giải thích EN: A mechanism or device used to discharge a liquid in this way, as in applying paint, dispensing medicine, spreading insecticide, and so on..

  Giải thích VN: Máy hoặc thiết bị được dùng để tháo chất lỏng theo phương pháp tương tự như phun sơn, xịt thuốc, phun thuốc trừ sâu, vv.

  miệng phun
  phun
  aerosol spray container
  bình phun son khí
  asbestos spray coating
  lớp phủ amiang phun
  brine spray air cooler
  bộ làm lạnh phun nước muối
  brine spray cooler
  bộ làm lạnh phun nước muối
  brine spray cooler
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray freezer
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray freezer [freezing system
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray froster
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray nozzle
  mũi phun nước muối
  brine spray refrigeration
  làm lạnh (bằng) phun nước muối
  brine spray system
  hệ phun nước muối
  brine spray system
  hệ thống phun nước muối
  chilled brine spray system
  hệ phun nước muối lạnh
  chilled brine spray system
  hệ thống phun nước muối lạnh
  chilled-water spray
  phun tia nước lạnh
  chilling spray cycle
  chu trình làm lạnh phun
  cooling spray
  làm lạnh phun
  cryogenic liquid spray refrigerating system
  hệ làm lạnh phun lỏng cryo
  cryogenic liquid spray refrigerating system
  hệ thống [thiết bị] lạnh phun lỏng cryo
  cryogenic liquid spray refrigerating system
  thiết bị làm lạnh phun lỏng cryo
  defrosting by water spray
  phá băng bằng phun nước
  defrosting spray
  tia phun phá băng
  dry spray
  sự phun bụi khô
  edge spray
  phun ẩm mép
  edging spray
  phun ẩm mép
  enclosed spray-type air cooler
  dàn lạnh không khí kiểu phun kín
  enclosed spray-type air cooler
  giàn lạnh không khí kiểu phun kín
  gravity-feed spray gun
  súng phun sơn nhờ trọng lực
  heavy-water spray nozzle
  vòi phun nước nặng
  high velocity water spray system
  hệ thống phun nước tốc độ cao
  high-pressure spray
  tia phun cao áp
  injected fuel spray
  tia nhiên liệu phun
  injector spray tip
  đầu máy phun mù
  low-velocity walter spray system
  hệ thống phun nước tốc độ thấp
  neutral salt spray test
  phép thử phun muối trung hòa
  nitrogen spray refrigerating system
  hệ (thống) lạnh phun nitơ
  nitrogen spray refrigerating system
  hệ thống lạnh phun nitơ
  oil spray lubrication
  sự bôi trơn bằng phun mù
  overhead brine spray deck
  dàn phun dung dịch muối treo trần
  overhead brine spray deck
  giàn phun dung dịch muối treo trần
  paint spray gun
  máy phun sơn
  paint spray gun
  súng phun sơn
  perforated water spray
  cái phun nước
  protective spray material
  chất phun bảo vệ
  salt spray
  sự phun bụi nước muối
  salt spray
  sự phun mù muối
  salt spray chamber
  buồng phun muối (thử nghiệm xe)
  scale spray
  sơn phun dạng vảy
  scale spray
  sơn phun theo lớp
  sharp spray
  tia phun mạnh
  shear spray
  sự phun cắt
  spray air washer
  buồng phun thành bụi
  spray aperture
  lỗ phun rải
  spray boom
  cần phun mù
  spray booth
  buồng phun mù
  spray booth
  buồng phun sơn
  spray booth
  buồng sơn dùng súng phun
  spray carburetor
  vòi phun
  spray chamber
  buồng phun (mưa)
  spray chamber
  phòng phun
  spray coater
  máy tráng kiểu phun sương
  spray coating
  sơn phun
  spray combustion
  cháy phun
  spray condensation
  thiết bị ngưng phun
  spray condenser
  dàn ngưng tưới (phun)
  spray condenser
  giàn ngưng tưới (phun)
  spray conduit
  ống dẫn của dàn phun
  spray conduit
  ống dẫn của giàn phun
  spray cone
  côn phun
  spray cone
  vòi phun
  spray cooler
  dàn lạnh phun
  spray cooler
  giàn lạnh phun
  spray cooler
  sàn lắp giàn phun
  spray cooler
  sàn lắp giàn phun (làm lạnh)
  spray cooler
  thiết bị phun nguội
  spray cooling
  làm lạnh phun
  spray cooling
  sự làm lạnh bằng phun
  spray cooling
  sự làm lạnh phun
  spray cooling
  sự làm mát bằng phun
  spray cooling
  sự làm nguội bằng phun (tưới)
  spray cooling tower
  tháp giải nhiệt bằng phun mưa
  spray cooling tower
  tháp làm mát bằng phun mưa
  spray deck
  sàn lắp giàn phun
  spray defrosting
  phá băng bằng cách phun
  spray dehydration
  khử nước (sấy) phun sương
  spray dehydration
  khử nước phun sương
  spray dehydration
  sấy phun sương
  spray drying
  khử nước phun sương
  spray drying
  sấy phun sương
  spray duct
  ống dẫn của dàn phun
  spray duct
  ống dẫn của giàn phun
  spray filled cooling tower
  tháp làm lạnh kiểu phun than bụi
  spray freeze
  máy kết đông phun
  spray freeze-drying
  sấy thăng hoa kiểu phun
  spray freeze-drying
  sấy đông kiểu phun sương
  spray freezer
  hệ (thống) kết đông kiểu phun sương
  spray freezer
  máy kết đông phun
  spray freezing
  kết đông kiểu phun (sương)
  spray freezing
  sự kết đông phun (sương)
  spray freezing machine
  hệ (thống) kết đông kiểu phun sương
  spray freezing machine
  máy kết đông phun
  spray freezing plant
  trạm kết đông phun (sương)
  spray freezing system
  hệ (thống) kết đông kiểu phun sương
  spray freezing system
  máy kết đông phun
  spray froster
  hệ (thống) kết đông kiểu phun sương
  spray froster
  máy kết đông phun
  spray gun
  súng phun mù
  spray gun for painting
  súng phun sơn
  spray header
  đầu phân phối phun sương
  spray humidification
  gia ẩm kiểu phun sương
  spray irrigation
  sự tưới phun mưa
  spray irrigation
  tưới phun
  spray lance
  vòi phun
  spray lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  spray mask
  mặt nạ phòng phun mù
  spray nozzle
  đầu phun
  spray nozzle
  mũi phun (sương)
  spray nozzle
  vòi phun mù
  spray oil
  dầu phun
  spray paint
  sơn phun
  spray painting
  sự phun sơn
  spray painting
  sự sơn phun
  spray path
  đường phun rải
  spray pipe
  ống phun
  spray point
  mũi phun (nạp hoặc phóng điện)
  spray pond
  bể phun
  spray pond
  bể, bồn phun
  spray pond
  ao phun
  spray probe
  dụng cụ dò phun, máy dò phun
  spray pump
  bơm nước phun
  spray pump
  bơm phun mù
  spray refrigeration system
  hệ (thống) làm lạnh kiểu phun
  spray refrigeration system
  hệ thống làm lạnh kiểu phun
  spray sprinkler
  đầu phun
  spray sprinkler
  thiết bị/đầu phun nước
  spray tap
  vòi phun mù
  spray test
  phép thử phun màu
  spray thawing
  phá băng bằng cách phun
  spray torch
  đuốc phun nhiệt
  spray tower
  tháp phun
  spray tube
  ống phun tia
  spray unit cooler
  tổ làm lạnh kiểu phun
  spray washer
  máy rửa kiểu phun mù
  spray water
  nước phun
  spray water condenser
  bình ngưng tụ kiểu phun
  spray water supply
  cấp nước phun
  spray water supply
  sự (cung) cấp nước phun
  spray zone
  vùng phun
  spray-down equipment
  thiết bị phun nước (để cọ rửa)
  spray-filled cooling tower
  tháp giải nhiệt bằng phun mưa
  spray-filled cooling tower
  tháp làm mát (giải nhiệt) bằng phun mưa
  spray-filled cooling tower
  tháp làm mát bằng phun mưa
  spray-gun
  ống phun
  spray-type dehumidifier
  máy khử ẩm kiểu phun
  spray-type evaporator
  dàn bay hơi kiểu phun
  spray-type evaporator
  giàn bay hơi kiểu phun
  spray-type unit cooler
  tổ làm lạnh kiểu phun
  spray-up
  sự phun gia công
  spraying (spraypainting)
  sự sơn phun
  steam spray
  tia phun hơi nước
  traveling spray booth
  buồng phun sơn di động
  varnish spray gun
  súng phun vécni
  water spray
  phun (bụi) nước
  water spray
  sự phun nước
  water spray system
  hệ thống phun bụi nước
  water spray system
  hệ thống phun nước
  wire flame spray gun
  súng phun lửa
  phun bụi
  dry spray
  sự phun bụi khô
  salt spray
  sự phun bụi nước muối
  water spray
  phun (bụi) nước
  water spray system
  hệ thống phun bụi nước
  phun mù
  injector spray tip
  đầu máy phun mù
  oil spray lubrication
  sự bôi trơn bằng phun mù
  salt spray
  sự phun mù muối
  spray boom
  cần phun mù
  spray booth
  buồng phun mù
  spray gun
  súng phun mù
  spray lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  spray mask
  mặt nạ phòng phun mù
  spray nozzle
  vòi phun mù
  spray pump
  bơm phun mù
  spray tap
  vòi phun mù
  spray washer
  máy rửa kiểu phun mù
  phun thành bụi
  spray air washer
  buồng phun thành bụi
  sự bơm
  sự phun
  dry spray
  sự phun bụi khô
  salt spray
  sự phun bụi nước muối
  salt spray
  sự phun mù muối
  shear spray
  sự phun cắt
  spray painting
  sự phun sơn
  spray-up
  sự phun gia công
  water spray
  sự phun nước
  sự phun mù
  salt spray
  sự phun mù muối
  sự phun thành bụi
  súng phun
  gravity-feed spray gun
  súng phun sơn nhờ trọng lực
  paint spray gun
  súng phun sơn
  spray booth
  buồng sơn dùng súng phun
  spray gun
  súng phun mù
  spray gun for painting
  súng phun sơn
  varnish spray gun
  súng phun vécni
  wire flame spray gun
  súng phun lửa
  thiết bị phun
  spray cooler
  thiết bị phun nguội
  spray-down equipment
  thiết bị phun nước (để cọ rửa)
  thổi ra
  vòi phun
  heavy-water spray nozzle
  vòi phun nước nặng
  spray nozzle
  vòi phun mù
  spray tap
  vòi phun mù

  Kinh tế

  bình bơm
  bụi
  cành non
  chất lỏng để bơm
  chồi
  dòng
  fog spray
  dòng phun tạo sương mù
  high pressure washing spray
  dòng rửa áp lực cao
  nước
  brine spray
  vòi phun nước muối
  defrosting by water spray
  sự làm tan đông bằng nước
  phun
  brine spray
  vòi phun nước muối
  brine spray refrigeration
  sự làm lạnh bằng phun dung dịch muối
  chilling spray
  vòi phun làm lạnh
  disk spray process
  phương pháp phun bằng đĩa
  fog spray
  dòng phun tạo sương mù
  spray chamber
  phòng phun mù
  spray coating
  sự phủ bằng phun
  spray cooker
  nồi nấu kiểu phun
  spray cooling
  sự làm nguội bằng cách phun
  spray drying
  sự sấy phun
  spray powder milk
  sữa khô sấy phun
  spray process
  phương pháp phun
  spray process
  quá trình phun
  spray tank
  bể phun (trong máy rửa chai)
  spray-dried milk
  sữa khô sấy phun
  spray-filled atmospheric cooling tower
  tháp làm lạnh ngoài khí quyển loại vòi phun
  spray-type evaporator
  thiết bị bốc hơi kiểu phun
  thụ phấn
  vảy
  vòi phun
  brine spray
  vòi phun nước muối
  chilling spray
  vòi phun làm lạnh
  spray-filled atmospheric cooling tower
  tháp làm lạnh ngoài khí quyển loại vòi phun

  Nguồn khác

  • spray : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Bơm phun, (v) phun thành bụi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  collect , gather

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X