• /´klæsi¸faiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người phân loại

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  máy phân cấp

  Xây dựng

  thiết bị, phân loại
  material classifying classifier
  thiết bị phân loại vật liệu

  Kỹ thuật chung

  người phân loại
  máy phân loại
  bowl classifier
  máy phân loại kiểu gáo
  countercurrent classifier
  máy phân loại dòng ngược
  Dorr classifier
  máy phân loại Dorr
  high capacity classifier
  máy phân loại khối lượng lớn
  hydraulic classifier
  máy phân loại thủy lực
  sand classifier
  máy phân loại cát
  scoop-type classifier
  máy phân loại kiểu gáo
  scraper-type classifier
  máy phân loại kiểu cạp

  Địa chất

  máy phân loại, máy phân cấp, thợ phân loại, thợ máy phân loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X