• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  đếm
  tính
  coin counting machine
  máy tính tiền
  coin counting machine
  máy tính tiền tự động
  computer mechanism, counting mechanism
  bộ tính toán
  computer mechanism, counting mechanism
  máy tính
  counting machine
  máy tính
  flow-counting device
  dụng cụ tính lưu lượng

  Kinh tế

  sự tính (toán)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X