• /ˈkʌzən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Anh (em họ); anh con bác, em con chú; anh (em) con cô con cậu; anh (em) con dì; anh cháu bác, em cháu chú
  Các hạ (tiếng vua xưng hô với nhau)
  first cousin; cousin german
  anh (chị) con bác, em con chú; anh (em) con cô con cậu ruột
  first cousin once removed
  cháu gọi bằng bác (chú, cô, dì)
  first cousin twice removed
  cháu gọi bằng ông bác (bà bác, ông chú, bà cô, bà dì)
  second cousin
  anh (chị) con bác, em con chú họ; anh (chị, em) con cô con cậu họ
  second cousin once removed
  cháu gọi bằng bác (chú, côm dì) họ
  second cousin twice removed
  cháu gọi bằng ông bác (bà bác, ông chú, bà cô, bà dì) họ
  to call cousin with somebody
  tự nhiên là có họ với ai


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X